ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 มกราคม พ.ศ. 2562 08:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62   WG   เสนอซื้อ     8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
13 ธ.ค.61-18 ม.ค.62  NINE  เสนอซื้อ     170,049,286 หุ้น      หุ้นละ 1.40 บาท
มกราคม 2562
7 ม.ค.             SAAM      หลักทรัพย์ใหม่        300,000,000 หุ้น กลุ่มทรัพยากร (MAI)
                NMG       ลูกหุ้นเข้า          100 หุ้น
8 ม.ค.             CRYSTAL     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 10.5637 บาท เป็นหุ้นละ 10.4622 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
                ERWPF      ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.6301 บาท เป็นหุ้นละ 9.5448 บาท
                                     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
9 ม.ค.             SUSCO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
10 ม.ค.            SUSCO-W1    XE            1 : 1 @ 4.00 บาท
                MIT       XN            หุ้นละ 0.17 บาท
                ADVA28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                AOT28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BBL28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BCP28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BCPG28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                BGRI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                CPAL28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                EA28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                INTU28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                KTC28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                MONO28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTG28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                PTT28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SCB28P1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                SIRI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THAI28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                THCO28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TISC28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                TMB28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WHA28C1901A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
                WORK28C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ม.ค.            AF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                INGRS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                TTTM      จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
                CPAL41C1901A  ซื้อขายวันสุดท้าย
14 ม.ค.            PDJ-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
15 ม.ค.            ECL       XW            2 : 1
                PDJ-W2     XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
17 ม.ค.            CPAL41C1901A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ม.ค.            DOD       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
                LTX       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
                ORI       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ม.ค.            CIG-W7     ซื้อขายวันสุดท้าย
22 ม.ค.            CIG-W7     XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
25 ม.ค.            ECF-W2     ซื้อขายวันสุดท้าย
                CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.            TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
29 ม.ค.            PSTC-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.             KTIS      XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
5 ก.พ.             SUSCO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.             IRC       XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                METCO      XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                AOT       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TICON      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.             PDJ-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ก.พ.            GOLD      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.            SFP       จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                UV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                CIG-W7     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.            KTIS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.            TSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.            METCO      จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.            IRC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
26 มี.ค.            GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ