IOD เตรียมขึ้นเครื่องหมายเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้บริหารถูก ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday January 19, 2019 16:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีความเห็นว่า "กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมของผู้นำองค์กร และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ โดยควรยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้ตัวผู้บริหารถูกเรียกให้ชำระค่าปรับมูลค่าสูง และถูกสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย"

"นอกจากนี้ กรณีที่เกิดขึ้นยังอาจจะส่งผลต่อการประเมินคะแนน CGR ของบริษัทในรอบหน้าด้วย โดยในเบื้องต้น IOD จะขึ้นเครื่องหมายดอกจันเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแจ้งผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR ของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบ"

แท็ก ก.ล.ต.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ