ASK เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 200 ลบ.ดอกเบี้ย 2.20% ให้แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 22 ม.ค.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 22, 2019 11:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 เม.ย.62 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 22 ม.ค.62 ผ่านธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ