ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 28 มกราคม พ.ศ. 2562 08:21 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ OHTL จากเดิมวันที่ 8 พ.ค. 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 พ.ค.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 25 ม.ค.2562 เวลา 17:07 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2   เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท
มกราคม 2562
28 ม.ค.         EIC     ลูกหุ้นเข้า          6,221,408,618 หุ้น
             TSC     XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ECF-W2   XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
29 ม.ค.         TLGF    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-30 พ.ย. 61)
             OCEAN    XW            2 : 1
             QHOP    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 8.84 บาท เป็นหุ้นละ 8.64 บาท
                                ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
             7UP-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
             PSTC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 ม.ค.         7UP-W2   XE            1 : 1.0568 @ 1.1827 บาท
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.          KTIS    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
             BTS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
4 ก.พ.          TTA-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย
5 ก.พ.          TTA-W5   XE            1 : 1.0141 @ 18.2439 บาท
             SUSCO-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.          IRC     XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             METCO    XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ACAP    XB            12 : 1
             AOT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             PJW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท กำไรสะสม
             TICON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.          TAPAC    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
             PDJ-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ก.พ.         GOLD    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.         TLGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-30 พ.ย. 61)
             SFP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             TTL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
             UV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             CIG-W7   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.         KTIS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.         MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
             TSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ECF-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.         METCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
28 ก.พ.         IRC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
1 มี.ค.          TTA-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มี.ค.          KSL     XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
7 มี.ค.          SWC     XW            2 : 1
15 มี.ค.         PICO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
20 มี.ค.         KSL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
22 มี.ค.         TAPAC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         GJS     XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
พฤษภาคม 2562
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         OHTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ