ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 08:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2  เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท
กุมภาพันธ์ 2562
18 ก.พ.         SUSCO   ลูกหุ้นเข้า         5,555 หุ้น
             TAPAC   ลูกหุ้นเข้า         388,000 หุ้น
             EVER-W3  XE            1 : 1 @ 5.00 บาท
             KTIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
20 ก.พ.         ADVANC   XD            หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLANDRT  XD            หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IMPACT   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC    XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
21 ก.พ.         GVREIT   XD            หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   XD            หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
             TSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ECF-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.         GPSC    XD            หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             LHPF    XD            หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    XD            หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             VGI    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
             METCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         LHHOTEL  XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
             TIF1    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEWS-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย
26 ก.พ.         BTSGIF   XD            หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IRPC    XD            หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             NEWS-W4  XE            1 : 2.2306 @ 0.447 บาท
             1DIV    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TDEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
27 ก.พ.         BOL    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPTGF   XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGATIF   XD            หุ้นละ 0.1965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS    XD            หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             FTREIT   XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPN    XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             SAT    XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF   XD            หุ้นละ 0.0744 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTLPF   XD            หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF   XN            หุ้นละ 0.0089 บาท
             WHABT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 ก.พ.         CPR    XD            หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             MBKET   XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RS     XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             SPVI    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP    XD            หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
             IRC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OSP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
1 มี.ค.          MC     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     XD            หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO   XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPNCG   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRYSTAL  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             POPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIRIP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             TTA-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มี.ค.          AMATAR   XD            หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    XD            หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KSL    XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             AMATAR   XN            หุ้นละ 0.11 บาท
             GLANDRT  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
5 มี.ค.          SPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
6 มี.ค.          TMT    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT    XD            หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UWC-W2   XE            1 : 1 @ 0.10 บาท
             GVREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 มี.ค.          SWC    XW            2 : 1
             IMPACT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 มี.ค.          VGI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
11 มี.ค.         ZIGA    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
12 มี.ค.         MGT    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
14 มี.ค.         BTSGIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHHOTEL  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             TIF1    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 มี.ค.         FSMART   XD            หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPTGF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGATIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0744 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTLPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EVER-W3  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             PICO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
20 มี.ค.         KSL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
21 มี.ค.         MACO    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG    XD            หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CPR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
22 มี.ค.         TAPAC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         GJS    XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
28 มี.ค.         AMATAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 มี.ค.         Q-CON   XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
30 มี.ค.         NEWS-W4  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมษายน 2562
1 เม.ย.         SF     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
3 เม.ย.         COMAN   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCC    XD            หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
4 เม.ย.         SMPC    XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 เม.ย.         TIPCO   XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 เม.ย.         CHEWA   XD            หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
11 เม.ย.         BOL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTEP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
12 เม.ย.         KTC    XD            หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GCAP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 เม.ย.         S11    XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 เม.ย.         ADVANC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GPSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             MBKET   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
19 เม.ย.         IRPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             Q-CON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             SCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 เม.ย.         SPVI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
23 เม.ย.         MAJOR   XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 เม.ย.         YUASA   XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
25 เม.ย.         RS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
26 เม.ย.         COMAN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
29 เม.ย.         ROH    XD            หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHEWA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.         KTC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIPCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.          AHC    XD            หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
3 พ.ค.          NYT    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             MAJOR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S11    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 พ.ค.          BIG    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NER    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 พ.ค.          ZIGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 พ.ค.         ROH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 พ.ค.         MGT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
16 พ.ค.         NER    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 พ.ค.         AHC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค.         BIG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         NYT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ