ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 08:53 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2   เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท
กุมภาพันธ์ 2562
22 ก.พ.         BJC     ลูกหุ้นเข้า         135,800 หุ้น
             GPSC    XD            หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             LHPF    XD            หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    XD            หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             VGI     XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
             METCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         LHHOTEL   XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
             TIF1    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEWS-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย
26 ก.พ.         BTSGIF   XD            หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IRPC    XD            หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             NEWS-W4   XE            1 : 2.2306 @ 0.447 บาท
             1DIV    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TDEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
27 ก.พ.         BOL     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPTGF    XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGATIF   XD            หุ้นละ 0.1965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS     XD            หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             FTREIT   XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPN     XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             SAT     XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF    XD            หุ้นละ 0.0744 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTLPF    XD            หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF    XN            หุ้นละ 0.0089 บาท
             WHABT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 ก.พ.         CPR     XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FUTUREPF  XD            หุ้นละ 0.357 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HREIT    XD            หุ้นละ 0.1684 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MBKET    XD            หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RS     XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             SPVI    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP     XD            หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
             HREIT    XN            หุ้นละ 0.0226 บาท
             IRC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
1 มี.ค.          AMA     XD            หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             BKKCP    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BROCK    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             DELTA    XD            หุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GAHREIT   XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JASIF    XD            หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MC     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MIPF    XD            หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     XD            หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLHPF    XD            หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPNCG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRYSTAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             POPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIRIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             TTA-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มี.ค.          AMATAR   XD            หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCC     XD            หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    XD            หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JAS     XD            หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
             KSL     XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             PLAT    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPP     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QLT     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RATCH    XD            หุ้นละ 1.25 บาท กำไรสะสม
             AMATAR   XN            หุ้นละ 0.11 บาท
             BOFFICE   XN            หุ้นละ 0.1659 บาท
             GLANDRT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
5 มี.ค.          AMANAH   XD            หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
             AMANAH   XD            หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BCPG    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IFS     XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LIT     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAKRO    XD            หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MNIT    XD            หุ้นละ 0.0155 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NVD     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTGC    XD            หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
             UWC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
             SPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
6 มี.ค.          CBG     XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CTARAF   XD            หุ้นละ 0.0438 บาท กำไรสะสม
             BCP     XD            หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             BH     XD            หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GFPT    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GOLDPF   XD            หุ้นละ 0.195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICN     XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IT     XD            หุ้นละ 0.07 บาท กำไรสะสม
             KPNPF    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MJLF    XD            หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NKI     XD            หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
             NKI     XD            หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             OGC     XD            หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTT     XD            หุ้นละ 1.20 บาท กำไรสะสม
             SSTRT    XD            หุ้นละ 0.2625 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAE     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TMT     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT     XD            หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPRIME   XD            หุ้นละ 0.1017 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TU     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UTP     XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CTARAF   XN            หุ้นละ 0.0762 บาท
             TPRIME   XN            หุ้นละ 0.0627 บาท
             UWC-W2   XE            1 : 1 @ 0.10 บาท
             GVREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 มี.ค.          GLOBAL   XD            หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SGP     XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    XD            หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNP     XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMK     XD            หุ้นละ 2.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     XW            2 : 1
             IMPACT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 มี.ค.          VGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
11 มี.ค.         PSH     XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SR     XD            หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ZIGA    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
12 มี.ค.         MGT     XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
13 มี.ค.         TKN     XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
14 มี.ค.         CPN     XD            หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PDG     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             BTSGIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.206 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHHOTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.127 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             QHHR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.153 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             QHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             TIF1    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 มี.ค.         FSMART   XD            หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPTGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGATIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFFIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0744 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTLPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EVER-W3   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             PICO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
19 มี.ค.         BKKCP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GAHREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JASIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MIPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 มี.ค.         FUTUREPF  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.357 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
20 มี.ค.         KSL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
21 มี.ค.         MACO    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MNIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0155 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG     XD            หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CPR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 มี.ค.         CTARAF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0438 บาท กำไรสะสม
             GOLDPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KPNPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MJLF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAPAC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         HREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1684 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GJS     XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
27 มี.ค.         TPRIME   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1017 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 มี.ค.         AMATAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 มี.ค.         Q-CON    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             SSTRT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2625 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 มี.ค.         UWC-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             NEWS-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมษายน 2562
1 เม.ย.         SF     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
3 เม.ย.         COMAN    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCC     XD            หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCCC    XD            หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
4 เม.ย.         SMPC    XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 เม.ย.         BANPU    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TIPCO    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 เม.ย.         BPP     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHEWA    XD            หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTE     XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LPN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
11 เม.ย.         BOL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DELTA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTEP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
12 เม.ย.         KTC     XD            หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCB     XD            หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             SCB-P    XD            หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             GCAP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 เม.ย.         GC     XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S11     XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG     XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SF     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 เม.ย.         CRD     XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KGI     XD            หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
             TEAMG    XD            หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ADVANC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GPSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             MBKET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMT     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
19 เม.ย.         IRPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท กำไรสะสม
             Q-CON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             SCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 เม.ย.         BCPG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPVI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
23 เม.ย.         BBL     XD            หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
             MAJOR    XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 เม.ย.         YUASA    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             GFPT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTGC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท กำรสะสม
25 เม.ย.         APCO    XD            หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIZ     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             SCCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
26 เม.ย.         FLOYD    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             RATCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท กำไรสะสม
             QLT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TASCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
29 เม.ย.         GRAND    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROH     XD            หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THREL    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHEWA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.         CKP     XD            หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWC     XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BANPU    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BROCK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท กำไรสะสม
             TIPCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.          AHC     XD            หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALLA    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALUCON   XD            หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
3 พ.ค.          ASIAN    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPALL    XD            หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NYT     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SC     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     XD            หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSF     XD            หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             LIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAJOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S11     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             SCB-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             TEAMG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WPH     XD            หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 พ.ค.          BIG     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     XD            หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CPF     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     XD            หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             NER     XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SABINA   XD            หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             TPCH    XD            หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWPC    XD            หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UPOIC    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
8 พ.ค.          PL     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RP     XD            หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท กำไรสะสม
             KGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
             NVD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ZIGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             BIZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FLOYD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
10 พ.ค.         AMARIN   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             APCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BBL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
             CBG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
14 พ.ค.         PLAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 พ.ค.         ALUCON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MGT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SGP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
16 พ.ค.         KWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NER     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
17 พ.ค.         AHC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALLA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GRAND    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IFS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
21 พ.ค.         ASIAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             RSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
22 พ.ค.         BIG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPALL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAKRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PDG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PSH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SABINA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
23 พ.ค.         CPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOBAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JAS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
             L&E     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UPOIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMARIN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             NYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TPCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UTP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค.         BSM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             RP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ