ผถห.EARTH ลงมติตั้งบอร์ดชุดเดิมกลับมาทำหน้าที่ แม้ถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษหลายคดี

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 13, 2019 19:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้มีมติในวาระพิเศษอนุมัติให้กรรมการชุดเดิมจำนวน 11 ท่าน กลับมาทำหน้าที่กรรมการและบริหารงานของบริษัท ได้แก่

1) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์

2) นายขจรพงศ์ คำดี

3) นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์

4) นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์

5) นายพิพรรธ พิหเคนทร์

6) นายพิบูล พิหเคนทร์

7) นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ

8) นายสมเกียรติ ศุขเทวา

9) นายสุริยาภรณ์ บุญชัย

10) นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์

11) นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์

โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 2,113,363,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.0387 ไม่เห็นด้วย 3,805,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1657 %งดออกเสียง 22,826,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9941 ไม่ส่งบตัรลงคะแนน 156,171,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8014

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท รวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำให้เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

และ ก.ล.ต.ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม 11 ราย ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีใช้ข้อมูลภายในขายหลักทรัพย์ EARTH ซึ่งมี นายขจรพงศ์ คำดี นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ รวมอยู่ด้วย

นอกจากนั้น ก.ล.ต.ยังกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร EARTH กับพวกรวม 17 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันสร้างหนี้เทียม เพื่อให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งเบียดบังเอาทรัพย์สินของ EARTH เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ซึ่งมีนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายขจรพงศ์ คำดี นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ และ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ รวมอยู่ด้วย

พร้อมกันนั้น ก.ล.ต.ยังระบุว่าการถูกกล่าวโทษมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ