สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 25 มี.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 10:13 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น          ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล            รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
25 มี.ค.62   KCE          0.55 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
25 มี.ค.62   QHOP          0.28 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  10 เม.ย.62     -
25 มี.ค.62   TRUBB         0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
26 มี.ค.62   RAM          30.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
27 มี.ค.62   BAT-3K         0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   3 พ.ค.62     -
27 มี.ค.62   CTW          0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
27 มี.ค.62   DCON         0.015 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
27 มี.ค.62   SNP          0.68 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   13 พ.ค.62     -
28 มี.ค.62   DTC          0.17 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
28 มี.ค.62   LEE          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
29 มี.ค.62   Q-CON         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  19 เม.ย.62     -
1 เม.ย.62   SF            5 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  17 เม.ย.62     -
1 เม.ย.62   SF           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  17 เม.ย.62     -
1 เม.ย.62   UPF          2.41 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  25 เม.ย.62     -
2 เม.ย.62   SUC          2.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  26 เม.ย.62     -
3 เม.ย.62   COMAN         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  26 เม.ย.62     -
3 เม.ย.62   SCC          9.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  19 เม.ย.62     -
3 เม.ย.62   SCCC          4.00 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61  25 เม.ย.62     -
4 เม.ย.62   GPI          0.09 บาท   เงินสด  1 ก.ย.60-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม  19 เม.ย.62     -
4 เม.ย.62   NFC          0.043 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
4 เม.ย.62   SMPC          0.33 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61  26 เม.ย.62     -
4 เม.ย.62   SPA          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  26 เม.ย.62     -
9 เม.ย.62   BANPU         0.35 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม  30 เม.ย.62     -
9 เม.ย.62   CHAYO         0.04 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
9 เม.ย.62   TIPCO         0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  30 เม.ย.62     -
10 เม.ย.62  BPP          0.30 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61  26 เม.ย.62     -
10 เม.ย.62  CHEWA         0.035 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61  29 เม.ย.62     -
10 เม.ย.62  FTE          0.11 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม  26 เม.ย.62     -
11 เม.ย.62  KBANK         3.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  30 เม.ย.62     -
11 เม.ย.62  SUTHA         0.12 บาท   เงินสด   1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   2 พ.ค.62     -
12 เม.ย.62  KTC          0.82 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  30 เม.ย.62     -
12 เม.ย.62  SAMCO         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   2 พ.ค.62     -
12 เม.ย.62  SCB          4.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   3 พ.ค.62     -
12 เม.ย.62  SCB-P         4.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   3 พ.ค.62     -
12 เม.ย.62  TOG          0.22 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
17 เม.ย.62  GC           0.22 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61  30 เม.ย.62     -
17 เม.ย.62  S11          0.24 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
17 เม.ย.62  SELIC       0.0019841 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  26 เม.ย.62     -
17 เม.ย.62  SELIC          28 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  26 เม.ย.62     -
18 เม.ย.62  BKD          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
18 เม.ย.62  CRD          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
18 เม.ย.62  GIFT          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61  30 เม.ย.62     -
18 เม.ย.62  KGI          0.385 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   8 พ.ค.62     -
18 เม.ย.62  NWR          0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
18 เม.ย.62  TEAMG         0.075 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
18 เม.ย.62  TPLAS         0.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   2 พ.ค.62     -
19 เม.ย.62  COL          0.55 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   7 พ.ค.62     -
19 เม.ย.62  HMPRO         0.20 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   8 พ.ค.62     -
19 เม.ย.62  PCSGH         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
22 เม.ย.62  AIT          0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
22 เม.ย.62  ASIA          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
22 เม.ย.62  JMT          0.54 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   2 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  BBL          4.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  KTB          0.718 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  KTB-P        0.8725 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  MAJOR         0.70 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   3 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  MBAX          0.25 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
23 เม.ย.62  TMB          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
24 เม.ย.62  QH           0.14 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   10 พ.ค.62     -
24 เม.ย.62  YUASA         0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   10 พ.ค.62     -
25 เม.ย.62  APCO         0.1549 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   10 พ.ค.62     -
25 เม.ย.62  BIZ          0.16 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
25 เม.ย.62  GUNKUL         0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
25 เม.ย.62  GUNKUL          5 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
25 เม.ย.62  UBIS          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   14 พ.ค.62     -
26 เม.ย.62  ADB          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   10 พ.ค.62     -
26 เม.ย.62  FLOYD         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   9 พ.ค.62     -
26 เม.ย.62  LHFG         0.045 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
26 เม.ย.62  MINT          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
26 เม.ย.62  PRM          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  AQUA          0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  ECF        0.030227 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  MOONG         0.26 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  MTC          0.26 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  PORT          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  ROH         1.3769 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   10 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  RSP          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  SAPPE         0.66 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  SCN          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  SKR          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  STI          0.10 บาท   เงินสด   1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  TACC          0.09 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   15 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  THREL         0.15 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61       -     -
29 เม.ย.62  TISCO         7.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
29 เม.ย.62  TISCO-P        7.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  BJC          0.55 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  BROOK         0.02 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  CKP          0.028 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  EASTW         0.27 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  EKH          0.165 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  INET         0.1325 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  KKP          3.00 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  KWC          9.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  KWM          0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  LPH          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  NNCL          0.09 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  OSP          0.39 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  PIMO         0.013 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  SAUCE         0.99 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  SUN          0.05 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  TCAP          1.60 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  TCAP-P         1.60 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  TM          0.0974 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  TNL          0.40 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  TOPP          4.67 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  WIIK          0.03 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
30 เม.ย.62  WIIK           6 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   AHC          0.48 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ALLA          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ALUCON        10.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   15 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ANAN         0.139 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ASEFA         0.33 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   BAFS          1.14 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   CCP          0.01 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ESSO          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   FNS          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   GLOW         1.177 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   GULF          1.20 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   HTC          0.42 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ICC          1.21 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   III          0.17 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   L&E          0.16 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   MFEC          0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   NC           0.35 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   NETBAY        0.7556 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   OCC          0.80 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   ORI          0.30 บาท   เงินสด   1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   15 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   PLE         0.0775 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   PRAKIT         0.90 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   RICHY        0.02514 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   RICHY           7 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   RICHY        0.02514 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   RICHY           7 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   S & J         1.26 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SAAM         0.025 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SALEE         0.01 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SCG          0.12 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SHANG         2.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SITHAI         0.05 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SPI          0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   SLP          0.01 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TC           0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TFMAMA         2.01 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   THIP          1.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TIW          1.00 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TOA          0.18 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TPCORP         0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   TVT          0.08 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   VARO          0.17 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   WACOAL         1.80 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
2 พ.ค.62   WPH         0.0625 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   AI           0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   ASIAN         0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   BEAUTY        0.138 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   BGC          0.12 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   BTNC          0.70 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   CENTEL         0.65 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   CHG          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   CI          0.032 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   CPALL         1.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   EPCO          0.10 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   FVC          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   GTB         0.0104 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   HFT          0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   ICHI          0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   LH           0.35 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   MILL          0.03 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   MM          0.055 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   MODERN         0.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   PPM          0.033 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   PPS          0.01 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   PSTC         0.018 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   ROJNA         0.20 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SAWAD         0.012 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SAWAD          10 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SC           0.16 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SIS          0.55 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SPC          1.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SSF         0.3704 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SST          0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SVI          0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SWC          0.50 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   SWC          0.50 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   THG          0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   TPA          0.45 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   TSR          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   TWZ         0.00286 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   17 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   VNT          1.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   WG           4.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
3 พ.ค.62   WHAUP        0.2115 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   AKP          0.072 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   AMATAV         0.09 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   BEM          0.09 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   BIG          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   BLA          0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม       -     -
7 พ.ค.62   BRR          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   BSM          0.015 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   28 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   COLOR         0.04 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   COM7          0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   CPF          0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   CSR          1.70 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   CSS          0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   FE          10.00 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   HTECH         0.12 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   HUMAN         0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   IHL          0.30 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   ITEL         0.057 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   JSP          0.01 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   29 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   JWD          0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   JWD          0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   K           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   LRH          0.41 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   LST          0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   M           1.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   MATI          0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   MK         0.011112 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   MK            10 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   NCL         0.0067 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   NER          0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   NEW          0.70 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   PB           0.85 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   PG           0.25 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   PR9          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   RPH         0.0292 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   SABINA         0.54 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   SEAFCO         0.10 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   SEAFCO          10 : 1    หุ้น         1 ต.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   SENA        0.160553 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   SSP          0.217 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   TNPC          0.04 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   TPCH         0.0623 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   TWPC          0.32 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   UKEM          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62     -
7 พ.ค.62   UPOIC         0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   2S           0.07 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   AP           0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   ARROW         0.35 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   BAY          0.45 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   CK           0.30 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   DEMCO         0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   EASON         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   GYT          5.00 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   30 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   IVL          0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   PL           0.19 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   RML          0.015 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   28 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   RP          0.0522 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   SMIT          0.22 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   SSSC         0.165 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   SYMC          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62     -
8 พ.ค.62   TRU          0.25 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   AMATA         0.17 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   AU           0.19 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   28 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   BCH          0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   BWG          0.023 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   ESTAR         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   HPT           16 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   ILINK         0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   JUBILE         0.34 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   NPK          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   OHTL          9.00 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   PF          0.066 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   PLANB         0.091 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   30 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   PREB          0.80 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   STA          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   SYNTEC         0.09 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   TITLE     0.0277777778 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   TITLE           2 : 1    หุ้น   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   VIBHA         0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62     -
9 พ.ค.62   WHA         0.0833 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   AMARIN         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   KAMART         0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   KCM         0.0034 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   SIAM          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   SORKON         2.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
10 พ.ค.62   TRITN        0.0034 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62     -
13 พ.ค.62   TVI          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62     -
14 พ.ค.62   ITD         0.0144 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62     -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ