ข่าวอินโฟเควสท์
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…
10:26 ชิลีเผยสถานีรถไฟใต้ดิน 41 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจล   นายฮาบิแอร์ อิตูร์ริเอกา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชิลี เปิดเผยว่า เหตุการณ์จลาจลครั้ง…
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…

ก.ล.ต.เสนอปรับเกณฑ์จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 11:56:06 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยตัวกลางอาจมีความสัมพันธ์กับผู้ออกและเสนอหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการทำหน้าที่ของตัวกลางนั้นได้ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการร่วมกัน และการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการทางการเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีทั้งมาตรการป้องกันและมาตรการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากผลสรุปในการดำเนินโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) ที่ ก.ล.ต. ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่ปรึกษาโครงการร่วมให้มุมมองตามมาตรฐานสากลด้วย

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์บางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (CI) ด้วย โดยห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็น CI ในหลักทรัพย์ที่ตนรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น เพื่อยึดหลักการคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6502 หรือทาง e-mail: corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง