ข่าวอินโฟเควสท์
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…
10:26 ชิลีเผยสถานีรถไฟใต้ดิน 41 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจล   นายฮาบิแอร์ อิตูร์ริเอกา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชิลี เปิดเผยว่า เหตุการณ์จลาจลครั้ง…
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 มี.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 07:32:59 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                     ความสัมพันธ์*           ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน       ราคา   วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                              จำหน่าย
K        นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562      209,000        2.38    ขาย
JKN      นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562      565,000        8.00    ซื้อ
STEC     นาย ราเกช กาเลีย                   ผู้รายงาน               NVDR   25/03/2562      109,800        23.70    ขาย
ERW      นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง               ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   25/03/2562       30,000         7.12    ซื้อ
BANPU    นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562   11,059,200          16.30    ขาย
BANPU    นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562    2,200,000         16.30    ขาย
BANPU    นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล             ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562      100,000        16.20    ขาย
BPP      นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562      490,000        22.70    ขาย
PB       นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์                 ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562          300      60.25    ซื้อ
STA      นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล             คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน         หุ้นสามัญ   25/03/2562       50,000        12.40    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล)
SMIT     นาย ธนา เสนาวัฒนกุล                ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   25/03/2562       40,000         5.75    ซื้อ
MFEC     นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร              ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   25/03/2562      110,000        3.48    ซื้อ
SISB     นาง ปานทิพย์ กลยนีย์                ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ   22/03/2562      120,600        6.70    ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง