(เพิ่มเติม) GGC-KTIS ร่วมลงนามกู้เงิน KTB เดินหน้า "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" พร้อมเปิดดำเนินการ Q1/64

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:03 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) GGC-KTIS ร่วมลงนามกู้เงิน KTB เดินหน้า

กลุ่มบมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) กลุ่มบมจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโครงการ "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" ในวันนี้ (27 มี.ค.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่เกิน 7.5 พันล้านบาท

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ ของ GGC กล่าวว่า โครงการ "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" (Nakhon Sawan Biocomplex : NBC) ร่วมกับ KTIS มาระยะหนึ่ง ดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุนบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) โดยมีบริษัทย่อยของ GGC ถือหุ้น 50% ร่วมกับบริษัทย่อยของ KTIS ถือหุ้น 50% โดยมีเงินลงทุนจากการกู้ยืม 5.2 พันล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากเงินทุนของกลุ่ม GGC และกลุ่ม KTIS ไม่เกินรายละ 1.3 พันล้านบาท

ทั้งนี้ NBC ถือเป็นไบโอคอมเพล็กซ์และ Bio Hub ครบวงจรแห่งแรกของไทย และนับเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 และดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1/64

นายเสกสรร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์นี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างโรงหีบอ้อย มีกำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โครงการก่อสร้างโรงผลิตเอทานอลมีกำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน (หรือราว 186 ล้านลิตรต่อปี) และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทุนต่อยอดการผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพในระยะที่ 2 ด้วย

สำหรับระยะที่ 2 ได้มีการศึกษา Cellulosic Technology ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งเป็นการนำชานอ้อยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Growth Strategy ของบริษัท ซึ่งสอดรับกับนโยบายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bioeconomy ของภาครัฐ กอปรกับการที่รัฐบาลได้อนุมัติสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดต่าง ๆ ทำให้กลุ่ม GGC เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คือ สร้างงานให้เกษตรกรในพื้นที่ สร้างงานจากโรงงานเอทานอลได้มากกว่า 400 คน สร้างรายได้จากอ้อย สร้างพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 240,000 ไร่ ทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งลดปริมาณการใช้น้ำถึง 30%

ด้านสังคม คือ สร้างองค์ความรู้ต่างๆ แก่คนในพื้นที่จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ ลดการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาตำแหน่งงานในเมืองใหญ่ นำมาซึ่งความเจริญต่างๆ สู่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และสุดท้าย ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างโรงงานเอทานอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ลดการปล่อยน้ำเสีย รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นควันและมลพิษจากการเผาอ้อยที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งสามารถตัดอ้อยได้ถึง 300-400 ตันต่อวันและมีการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมของโครงการ พร้อมส่งเสริมการใช้ใบอ้อยที่มีสารอาหารไปทำปุ๋ยด้วย

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS กล่าวว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 1 เป็นการลงทุนพื้นฐาน เนื่องจากนำน้ำอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอล ขณะที่เฟส 2 จะเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่อุตสาหกรรมไบโอเคมิคอล และไบโอพลาสติก ซึ่ง KTIS สนใจร่วมทุนในเฟส 2 อย่างแน่นอน

ส่วนพันธมิตรที่ทางกลุ่ม GGC อยู่ระหว่างการเจรจานั้น เบื้องต้นจะเป็นกลุ่ม NatureWork ของสหรัฐฯ ที่จะเข้ามาร่วมในโครงการดังกล่าว โดยปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจร่วมในโครงการนี้ ส่วนหนึ่งมาจากภายหลังจากการเลือกตั้งทำให้ภาพการลงทุนของไทยดีขึ้น รวมทั้งโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ และมีวัตถุดิบเพียงพอ โดย KTIS สามารถป้อนอ้อย 10 ล้านตัน เทียบกับเฟส 1 ใช้อ้อย 2.5 ล้านตัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ