ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 24, 2019 08:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2562

มีนาคม 2562
25 มี.ค.-17 พ.ค.62     GLOW    เสนอซื้อ          451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท

เมษายน 2562
24 เม.ย.         QH     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MFC     XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFG-W1   XE            1 : 1 @ 2.50 บาท
             TSF-W4   XE            1 : 1 @ 0.70 บาท
             TSF-W5   XE            1 : 1 @ 0.05 บาท
             BCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             BTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
             GFPT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PTTGC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
             SVOA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVOA-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
25 เม.ย.         APCO    XD            หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIZ     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UBIS    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             SCCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

IEC-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย

XO-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

26 เม.ย.         ADB     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FLOYD    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHFG    XD            หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MINT    XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRM     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLGF    XD            หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)
             IEC-W2   XE            1 : 1 @ 0.045 บาท
             XO-W1    XE            1 : 1.024 @ 3.907 บาท
             MINT    XW            20 : 1
             BDMS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LHSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 62)
             NDR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             RATCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท กำไรสะสม
             QHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 62)
             QLT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SELIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0019841 บาท กำไรสะสม
             SELIC    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             SMK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.00 บาท กำไรสะสม
             TASCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
             UAC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

ATP30-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

29 เม.ย.         AQUA    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ECF     XD            หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MOONG    XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MTC     XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PORT    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROH     XD            หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAPPE    XD            หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STI     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TACC    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TISCO    XD            หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TISCO-P   XD            หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THREL    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ATP30-W1  XE            1 : 1 @ 0.85 บาท
             CHEWA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JCT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.20 บาท กำไรสะสม
             MCS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MEGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.         BJC     XD            หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BROOK    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CKP     XD            หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASTW    XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EKH     XD            หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INET    XD            หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KWC     XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWM     XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPH     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NNCL    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     XD            หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PIMO    XD            หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAUCE    XD            หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUN     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCAP    XD            หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TCAP-P   XD            หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TM     XD            หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNL     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOPP    XD            หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WIIK    XD            หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             WIIK    XD            หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             BWG-W4   XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
             BROOK    XW            4 : 1
             ASK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.61 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ATP30    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BANPU    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BROCK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GIFT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KBANK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.50 บาท กำไรสะสม
             KTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท กำไรสะสม
             TIPCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)

ACAP-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย

SPORT-W5 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.          AHC     XD            หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ANAN    XD            หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
             ALLA    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALUCON   XD            หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASEFA    XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BAFS    XD            หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ESSO    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FNS     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOW    XD            หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GULF    XD            หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTC     XD            หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICC     XD            หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
             III     XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OCC     XD            หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             ORI     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLE     XD            หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRAKIT   XD            หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFEC    XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             NC     XD            หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
             NETBAY   XD            หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    XD            หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    XD            หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S & J    XD            หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
             SAAM    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SALEE    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SCG     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SHANG    XD            หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SITHAI   XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SLP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SPI     XD            หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             TC     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFMAMA   XD            หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THIP    XD            หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIW     XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOA     XD            หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPCORP   XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TVT     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VARO    XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WACOAL   XD            หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
             WHART    XD            หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             ACAP-W2   XE            1 : 1 @ 6.00 บาท
             J      XR            1.20 : 1 @ 1.06 บาท
             PORT    XR            5 : 1 @ 4.00 บาท
             WHART    XN            หุ้นละ 0.0455 บาท
             PORT    XW            2 : 1
             FORTH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             JMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SAMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUTHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TPLAS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
3 พ.ค.          AI     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASIAN    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEAUTY   XD            หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BGC     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BTNC    XD            หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CENTEL   XD            หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CI     XD            หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPALL    XD            หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EPCO    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FVC     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GTB     XD            หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HFT     XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICHI    XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LH     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MILL    XD            หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             MM     XD            หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MODERN   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NYT     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPM     XD            หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPS     XD            หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             PSTC    XD            หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROJNA    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    XD            หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SC     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     XD            หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPC     XD            หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             SSF     XD            หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SST     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVI     XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THG     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPA     XD            หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             TSR     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWZ     XD            หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WG     XD            หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHAUP    XD            หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WPH     XD            หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BFIT    XR            1 : 1.50 @ 18.00 บาท
             DCORP    XR            1 : 2 @ 0.50 บาท
             ASIMAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AUCT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BAT-3K   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             BKD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             LIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAJOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PCSGH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S11     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             SCB-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             TEAMG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIGER    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPIPP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท กำไรสะสม
             WORK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

2S-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

ACC-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

7 พ.ค.          AKP     XD            หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMATAV   XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEM     XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIG     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BLA     XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BRR     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     XD            หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COLOR    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COM7    XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPF     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSR     XD            หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSS     XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FE     XD            หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTECH    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HUMAN    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IHL     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ITEL    XD            หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             JWD     XD            หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             K      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     XD            หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             LST     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             M      XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MATI    XD            หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             MK     XD            หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
             MK     XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             NER     XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEW     XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NCL     XD            หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PB     XD            หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PG     XD            หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             PR9     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RPH     XD            หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SABINA   XD            หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             SEAFCO   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SENA    XD            หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSP     XD            หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNPC    XD            หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             TPCH    XD            หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWPC    XD            หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UKEM    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UPOIC    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             2S-W1    XE            1 : 1.125 @ 6.667 บาท
             PACE    XR            3 : 2 @ 0.25 บาท
             PACE    XW            2 : 1
             BKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

MIDA-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย

ML-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย

8 พ.ค.          2S     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             AP     XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             ARROW    XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BAY     XD            หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             CK     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             DEMCO    XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASON    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GYT     XD            หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             IVL     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RML     XD            หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
             RP     XD            หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMIT    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    XD            หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYMC    XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRU     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VIBHA    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MIDA-W2   XE            1 : 1 @ 2.50 บาท
             ML-W2    XE            1 : 1.10 @ 3.182 บาท
             SKY-W1   XE            1 : 1.09 @ 1.376 บาท
             GREEN    XW            3 : 1
             HYDRO    XW            8 : 1
             BH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BH-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HMPRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท กำไรสะสม
             KGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
             MTI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NVD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PATO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPALI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ZIGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
9 พ.ค.          AMATA    XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AU     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BCH     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BWG     XD            หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ESTAR    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HPT     XD            หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ILINK    XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JUBILE   XD            หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NPK     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PF     XD            หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLANB    XD            หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PREB    XD            หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNTEC   XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TITLE    XD            หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TITLE    XD            หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WHA     XD            หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DOD     XW            2.25 : 1
             PERM    XW            1 : 1
             PERM    XR            2 : 1 @ 1.00 บาท
             AH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             ASIA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CNS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.078 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DTCI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             FLOYD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KCE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PMTA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TTA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม

DCON-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

10 พ.ค.          AMARIN   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KAMART   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KCM     XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIAM    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SORKON   XD            หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRITN    XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ADB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             APCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BBL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
             BGRIM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CBG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHAYO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             CSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSC-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KTB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม
             KTB-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม
             LALIN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MBAX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             QH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPCG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNEX    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TNP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TQM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UNIQ    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
11 พ.ค.          META-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พ.ค.          NWR     XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TVI     XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSBM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MBK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.38 บาท กำไรสะสม
             SNP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUSCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VCOM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             XO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
14 พ.ค.          ITD     XD            หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             AKR     XW            2 : 1
             BJCHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             CWT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0329 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท กำไรสะสม
             SIRI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNITY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UBIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

ITD-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 พ.ค.          ALUCON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DDD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HANA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LANNA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MGT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MINT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ORI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PRM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAPPE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SGP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TACC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)
16 พ.ค.          AGE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AGE     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EKH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NER     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PAP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPIPL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
             WICE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WINNER   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม

PIMO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

17 พ.ค.          AHC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALLA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ANAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
             BAFS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CAZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)
             DRT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASTW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GRAND    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HARN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IFS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KASET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KBS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LEE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             LHFG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             MOONG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             PTG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROBINS   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAUCE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             SUN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCAP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TCAP-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TISCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TISCO-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TNL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPCORP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 พ.ค.          TFG-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TSF-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TSF-W5 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

21 พ.ค.          AJ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMATAV   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AQUA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASIAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEAUTY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BJC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BTNC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ECF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ESSO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FNS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GULF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
             ICHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             JUBILE   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NETBAY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             OCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             PIMO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PORT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SITHAI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SPC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             SPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             SSF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             TSE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม
             WACOAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค.          AI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASEFA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             CPALL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IHL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             III     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAKRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MODERN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
             NNCL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OTO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PDG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PPS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             PRAKIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PYLON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             S & J    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
             SAAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SABINA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             SALEE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SHANG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SLP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             STI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOPP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUBB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UKEM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UOBKH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHART    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHAUP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WIIK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             WIIK    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
23 พ.ค.          2S     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             AMATA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BAY     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             BROOK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COLOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EPCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GLOBAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOBAL   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GTB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ILINK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITEL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IVL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JAS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
             JKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             K      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             M      จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSTC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PR9     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROJNA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SANKO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             SC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFMAMA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             UPOIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIBHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

IEC-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

XO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

24 พ.ค.          ATP30-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             AKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             AMARIN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ARROW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BRR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CENTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHARAN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COM7    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DEMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             EASON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ERW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GENCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HFT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HPT     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HUMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             JWD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KCAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             M-CHAI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MATI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             MILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             NCL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NPK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PREB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SENA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SORKON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNTEC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TAKUNI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCOAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TMILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             TPCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRITN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSTE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             TWPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UTP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UVAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VARO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
27 พ.ค.          ESTAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KCM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SIAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค.          AU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FVC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HTECH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NWR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RML     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
             TVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             NTV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
             PPM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)

ACAP-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

30 พ.ค.          HPT     XW            5 : 1
             GYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLANB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

31 พ.ค.          2S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

มิถุนายน 2562
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

6 มิ.ย.          INGRS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
26 มิ.ย.          DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท

กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ