MACQ ออก DW อ้างอิง CBG, SET50 Index จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 เมษายน พ.ศ. 2562 10:44 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 3 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) และดัชนีราคา SET50 Index โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 26 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้ รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)
CBG28C1910A   CBG      58.00   76.00    14 : 1    26 เม.ย.62   9 ต.ค.62
S5028C1906C   SET50 Index  33.00   1,210 0.03846 : 1    26 เม.ย.62   2 ก.ค.62
S5028P1906C   SET50 Index  63.00   1,080 0.02273 : 1    26 เม.ย.62   2 ก.ค.62

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50M19 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ