FSS ออก DW อ้างอิง CPN, GULF, IVL จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 29 เมษายน พ.ศ. 2562 11:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) จะเสนอขายใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 3 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง   จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
            (ล้านหน่วย)  (บาท)   (DW : หุ้น)
CPN24P1911A  CPN    20.00   66.34   6.13 : 1   30 เม.ย.62  4 ธ.ค.62
GULF24C1909A  GULF   50.00  119.54   17.97 : 1   30 เม.ย.62  3 ต.ค.62
IVL24C1910A  IVL    50.00   45.75   15.2 : 1   30 เม.ย.62  5 พ.ย.62

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ BBB+(tha) โดย FITCH (Thai) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ