คกก.คัดเลือกเอกชนโครงการอู่ตะเภา ระบุชัดไม่พิจารณาเอกสารข้อเสนอที่ยื่นเกินเวลา ยันยึดตามเงื่อนไข

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 2, 2019 14:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกองทัพเรือ เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แจ้งว่า ในวันที่ 21 มี.ค.62 มีกลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC)

2. กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บมจ.พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (CNT) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

3.กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) บริษัท Orient Success International Limited บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) บมจ. ช.การช่าง (CK) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)

ในการรับซองข้อเสนอในวันและเวลาดังกล่าว กองทัพเรือได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (RFP) ซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอมายื่นข้อเสนอระหว่างเวลา 9.00 -15.00 น.ไว้พิจารณาแล้ว

โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะไม่พิจารณาเอกสารข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นเพิ่มเติมภายหลังจากเวลา 15.00 น. ในส่วนที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอบางรายอาจไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือก ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ยื่นข้อเสนอจะใช้กระบวนการตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารการคัดเลือกเอกชน กล่าวคือ เมื่อตรวจสอบเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 เสร็จแล้ว จะประกาศผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบและเชิญผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินซองที่ 1 มาร่วมเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินข้อเสนอจนได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเอกชนหลังเปิดซองที่ 2 ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีมากน้อยเพียงใด

ในขณะนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย โดยการยื่นข้อเสนอของผู้อื่นข้อเสนอแต่ละรายนั้นเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกนิติบุคคลที่มีความสนใจในการเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ ซึ่งเมื่อรวมจำนวนสมาชิกของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายแล้วมีนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 11 บริษัท นอกจากนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายยังได้เสนอใช้ผู้รับจ้างที่มีนัยสำคัญต่อโครงการซึ่งมีผู้รับจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายรวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ดังนั้นเมื่อรวมจำนวนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอจึงมีถึง 17 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคลทุกบริษัท อย่างละเอียดและรอบคอบ ในขณะนี้เอกสารข้อเสนอซองที่ 1 ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบและมีความก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งแล้ว คาดว่าจะประเมินข้อเสนอซองที่ 1 แล้วเสร็จได้ในอีก 1-2 สัปดาห์

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ในฐานะหน่วยงานหลักร่วมกันในการผลักดันเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมืองการบินภาคตะวันออก ให้เป็นรูปธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหลายหน่าวยงาน และดำเนินการตามเงื่อนไขในเอกสารคัดเลือกเอกชนและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นอกจากนี้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integity Pact) ซึ่งมีการแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จำนวน 5 ท่า เป็นผู้สังเกตุการณ์อิสระเข้าร่วมการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ