สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 7 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:19 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น          ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
7 พ.ค.62   AKP          0.072 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   AMATAV         0.09 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   BEM          0.09 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   BIG          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   BLA          0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   BRR          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   BSM          0.015 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   28 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   COLOR         0.04 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   COM7          0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   CPF          0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   CSR          1.70 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   CSS          0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   FE          10.00 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   HTECH         0.12 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   HUMAN         0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   IHL          0.30 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   22 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   ITEL         0.057 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   JSP          0.01 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   29 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   JWD          0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   JWD          0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   K           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   LRH          0.41 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   LST          0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   M           1.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   MATI          0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   MK         0.011112 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   MK            10 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   NCL         0.0067 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   NER          0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   NEW          0.70 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   PB           0.85 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   PG           0.25 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   17 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   PR9          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   RPH         0.0292 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   SABINA         0.54 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   SEAFCO         0.10 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   SEAFCO          10 : 1    หุ้น         1 ต.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   SENA        0.160553 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   SSP          0.217 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   TNPC          0.04 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   TPCH         0.0623 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   TWPC          0.32 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   UKEM          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   22 พ.ค.62       -
7 พ.ค.62   UPOIC         0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   2S           0.07 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   AP           0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   ARROW         0.35 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   BAY          0.45 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   CK           0.30 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   DEMCO         0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   EASON         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   GYT          5.00 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   30 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   IVL          0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   PL           0.19 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   RML          0.015 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   28 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   RP          0.0522 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   SMIT          0.22 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   SSSC         0.165 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   SYMC          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   TRU          0.25 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   23 พ.ค.62       -
8 พ.ค.62   VIBHA         0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   AMATA         0.17 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   AU           0.19 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   28 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   BCH          0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   BWG          0.023 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   ESTAR         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   HPT           16 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   ILINK         0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   23 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   JUBILE         0.34 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   21 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   NPK          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   OHTL          9.00 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   PF          0.066 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   PLANB         0.091 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   30 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   PREB          0.80 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   STA          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   29 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   SYNTEC         0.09 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   TITLE     0.0277777778 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   TITLE           2 : 1    หุ้น   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   VIBHA         0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   16 พ.ค.62       -
9 พ.ค.62   WHA         0.0833 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   AMARIN         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   ENGY          0.13 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   KAMART         0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 และกำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   KCM         0.0034 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   SIAM          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   27 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   SORKON         2.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
10 พ.ค.62   TRITN        0.0034 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   24 พ.ค.62       -
13 พ.ค.62   AEONTS         2.35 บาท   เงินสด  1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม   18 ก.ค.62       -
13 พ.ค.62   NWR          0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
13 พ.ค.62   TVI          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.61   28 พ.ค.62       -
14 พ.ค.62   ITD         0.0144 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   24 พ.ค.62       -
17 พ.ค.62   OISHI         1.10 บาท   เงินสด        1 ต.ค.61-31 มี.ค.62   31 พ.ค.62       -
17 พ.ค.62   SHREIT        0.0959 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   12 มิ.ย.62       -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ