ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4 พันลบ. ของ THANI ที่ระดับ "A-" เครดิตพินิจ "Negative"

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 24, 2019 15:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี ของบริษัทที่ระดับ "A-" ด้วย

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างมั่นคงของคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทอันเป็นผลมาจากการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วย

การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ด้วย ทั้งนี้ อันดับเครดิตของบริษัทได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากสถานะอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเองเนื่องจากทริสเรทติ้งจัดให้บริษัทเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารธนชาต

เมื่อพิจารณาผลประกอบการจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบบัญชีปรากฏว่าบริษัทมีสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 49,989 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากสิ้นปี 2561 โดยบริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่ระดับ 4.11% ในไตรมาสแรกของปี 2562 (ปรับอัตราส่วนเป็นตัวเลขเต็มปีแล้ว) จาก 3.83% ในปี 2561 ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.59% ณ เดือนมีนาคม 2562 จากระดับ 3.69% ณ สิ้นปี 2561

เครดิตพินิจ (CreditAlert)

ทริสเรทติ้งได้ออกประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม "Negative" หรือ "ลบ" ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ING Groep N.V. (ING) และ The Bank of Nova Scotia (BNS) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการรวมกิจระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต

เครดิตพินิจแนวโน้ม "Negative" หรือ "ลบ" สะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งว่าอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากอันดับเครดิตของบริษัทอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับธนาคารธนชาตซึ่งปัจจุบันเป็นธนาคารแม่ที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทอีกต่อไปเมื่อมีการรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารแห่งใหม่ และ/หรือหากบริษัทกลายเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัททุนธนชาต ในการนี้ อันดับเครดิตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางการเงินและสถานะของบริษัทเองเป็นหลัก และ/หรือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัททุนธนชาต

ทริสเรทติ้งคาดว่าจะสามารถทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทได้เมื่อธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นหรือเมื่อมีข้อมูลเพียงพอที่ทริสเรทติ้งจะทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปในเชิงลึกสำหรับอันดับเครดิตของบริษัทได้


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ