สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 27 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 07:50 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น        ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล            รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
27 พ.ค.62  CMO        0.13 บาท   เงินสด              กำไรสะสม   7 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  FTREIT      0.167 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   7 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  FUTUREPF     0.358 บาท   เงินสด    1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   12 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  HPF       0.093 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   17 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  KAMART      0.07 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   12 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  M-II       0.14 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   14 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  M-PAT      0.183 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   17 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  M-STOR      0.11 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   14 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  MNIT       0.013 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   13 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  MNIT2      0.065 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   13 มิ.ย.62      -
27 พ.ค.62  SEAFCO      0.05 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   10 มิ.ย.62      -
28 พ.ค.62  BGC        0.12 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   13 มิ.ย.62      -
28 พ.ค.62  SUTHA       0.12 บาท   เงินสด    1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   13 มิ.ย.62      -
29 พ.ค.62  CPTGF      0.218 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   14 มิ.ย.62      -
29 พ.ค.62  EGATIF      0.20 บาท   เงินสด    1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   14 มิ.ย.62      -
29 พ.ค.62  TFFIF      0.1025 บาท   เงินสด    1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   14 มิ.ย.62      -
29 พ.ค.62  TTLPF      0.422 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   14 มิ.ย.62      -
30 พ.ค.62  LHPF       0.13 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   18 มิ.ย.62      -
30 พ.ค.62  QHHR       0.15 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   18 มิ.ย.62      -
31 พ.ค.62  LHHOTEL      0.24 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   18 มิ.ย.62      -
4 มิ.ย.62   BCPG       0.16 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   14 มิ.ย.62      -
5 มิ.ย.62   CTARAF      0.085 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   20 มิ.ย.62      -
5 มิ.ย.62   KPNPF       0.11 บาท   เงินสด          1 ม.ค.-31 มี.ค.62   20 มิ.ย.62      -
5 มิ.ย.62   MJLF      0.2125 บาท   เงินสด    1 ม.ค.-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   20 มิ.ย.62      -
11 ก.ค.62  STANLY      8.25 บาท   เงินสด        1 เม.ย.61-31 มี.ค.62   26 ก.ค.62      -
18 ก.ค.62  VGI       0.054 บาท   เงินสด         1 ต.ค.61-31 มี.ค.62   9 ส.ค.62      -
7 ส.ค.62   PTL        0.33 บาท   เงินสด   1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 และกำไรสะสม   23 ส.ค.62      -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ