IOD สนับสนุนแผนความร่วมมือกบข.-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ผลักดันการทำเกณฑ์ชี้วัดหุ้นที่ไม่มีธรรมาภิบาล

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:19 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า IOD ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการบริษัทให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้กรรมการเกิดการปฏิบัติจริงในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงเรื่อง Environmental, Social, and Governance (ESG) หรือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกด้วย ซึ่งสอดรับกับความร่วมมือที่กองทุนบำเหน็จข้าราชการ (กบข.) นักลงทุนสถาบันไทยรายใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะร่วมกันส่งเสริมการลงทุนโดยยึดหลัก ESG

"การที่นักลงทุนสถาบันของไทยมีแนวคิดจะส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีปัญหา ถือเป็นความริเริ่มที่น่าชื่นชม เพราะจะทำให้การกระทำของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบวกและลบ ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาด ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยให้สูงขึ้นในระยะยาว และสะท้อนความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัทนั้น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมด้วย IOD ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านหลักธรรมาภิบาลของกรรมการ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้ของกลุ่มนักลงทุนสถาบันอย่างเต็มที่"นายกุลเวช กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ