ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 3, 2019 08:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

พฤษภาคม 2562
29 พ.ค.-3 ก.ค.62     PROUD    เสนอซื้อ          190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท

มิถุนายน 2562
5 มิ.ย.-8 ส.ค.62      GOLD    เสนอซื้อ          2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
21 มิ.ย.-26 ก.ค.62     BFIT    เสนอซื้อ          121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท

กรกฎาคม 2562
3 ก.ค.          TTT     หลักทรัพย์ใหม่        57,840,000 หุ้น หมวดแฟชั่น (SET)
             AYUD    ลูกหุ้นเข้า          19,775 หุ้น
             TMD     XD            หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             MIT     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.08 บาท เป็นหุ้นละ 8.875 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 ก.ค.          GSTEL    เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       GSTEEL
             GSTEL-W1  เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       GSTEEL-W1
             GSTEL-W2  เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       GSTEEL-W2
             GGC     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 9.50 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

             TFFIF    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.9911 บาท เป็นหุ้นละ 9.9753 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

5 ก.ค.          STPI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
8 ก.ค.          TSF     XR            1 : 4 @ 0.02 บาท
9 ก.ค.          AIRA-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
10 ก.ค.          AIRA-W2   XE            1 : 1.00237 @ 3.49173 บาท
             B52     XR            9 : 2 @ 0.20 บาท
11 ก.ค.          STANLY   XD            หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
12 ก.ค.          TTT     XD            หุ้นละ 1.70 บาท กำไรสะสม
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1
             AIMIRT   XB            -
16 ก.ค.          S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.ค.          VGI     XD            หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             AEONTS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
             TMD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ก.ค.          STANLY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค.          BTS     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค.          VI     XR            1 : 2 @ 0.05 บาท
             TTT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.70 บาท กำไรสะสม

สิงหาคม 2562
1 ส.ค.          KYE     XD            หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
             TMW     XD            หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
2 ส.ค.          BLAND    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
3 ส.ค.          AIRA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท
             B      XW            3 : 1
6 ส.ค.          EPG     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค           LHK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             VGI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
14 ส.ค.          TMW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค.          BLAND    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
             BTS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค.          TR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค.          EPG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             KYE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
23 ส.ค.          PTL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค          BCT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)

กันยายน 2562
19 ก.ย.          TSI     XR            1 : 2

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ