STA พุ่ง 5.17% หลังเตรียมนำบริษัทย่อย"ศรีตรังโกลฟส์"เข้าเทรดในตลาดหุ้นราว Q3/63

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 9, 2019 10:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น STA ราคาพุ่งขึ้น 5.17% มาอยู่ที่ 12.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 45.35 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.00 น. โดยเปิดตลาดที่ 11.80 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 12.20 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 11.80 บาท

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น (Spin-Off) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO เป็นจำนวนไม่เกิน 31% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63

ภายหลังการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยใน STGT ลดลงจากเดิม 81.08% เป็นไม่ต่ำกว่า 55.95% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดย STGT จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไป

STGT ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 990 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจของ STGT ในอนาคต และ/หรือชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะช่วยลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมของบริษัทในระยะยาว เนื่องจาก STGT จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน

นอกจากนี้ยังลดต้นทุนทางการเงินของ STGT ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย และสามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าปัจจุบันได้ รวมถึงมูลค่าของหุ้น STGT จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าของธุรกิจดังกล่าวที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัท

ขณะที่บริษัทก็จะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น โดย STGT สามารถระดมทุนด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่เป็นหลักซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและการขยายธุรกิจในระยะยาว รวมถึงจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของกลุ่มธุรกิจถุงมือยางมีความชัดเจนและคล่องตัวมากขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ