BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 9, 2019 12:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์         จำนวนหุ้น       มูลค่า  ราคาเฉลี่ย    เวลา

(พันบาท) (บาท)

 AOT           100,000     7,375.00    73.75   10:01
 IEC          2,500,000       25.00    0.01   10:07
 IEC          7,500,000       75.00    0.01   10:07
 IEC          4,190,000       41.90    0.01   10:12
 HANA         1,253,400     34,311.83    27.38   10:16
 HANA         1,546,600     42,338.18    27.38   10:16
 HANA         2,522,900     68,433.66    27.13   10:23
 WHART         1,000,000     17,700.00    17.70   10:25
 BCH          4,000,000     64,200.00    16.05   10:28
 SCC           220,000    101,640.00   462.00   10:35
 AOT          1,400,000    103,250.00    73.75   10:55
 CPTGF         1,000,000     14,100.00    14.10   10:57
 TOA-F         1,200,000     46,950.00    39.13   11:00
 S5013C1909D      4,000,000     2,040.00    0.51   11:03
 S5013C1909D      4,000,000     2,034.00    0.51   11:04
 TOA           300,000     11,775.00    39.25   11:24
 FTREIT        2,000,000     34,000.00    17.00   11:24
 IEC         15,000,000      150.00    0.01   12:03
 STHAI        50,000,000     1,000.00    0.02   12:15

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ