EA ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ.อายุ 3, 10 ปี ดอกเบี้ย 2.61%,3.61% ขายให้รายใหญ่-สถาบัน 9-10 ก.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 9, 2019 15:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.61 ต่อปี ทั้งสองชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.62 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ"A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกุ้ยืม (Refinance) และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการหนุมาน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น โดยจะใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ (11 ก.ค.62)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ