ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 17, 2019 08:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562
 05 มิ.ย.-08 ส.ค.   GOLD    เสนอซื้อ     2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
 21 มิ.ย.-26 ก.ค.   BFIT    เสนอซื้อ     121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท

กรกฎาคม 2562
 17 ก.ค.       DOD-W1   หลักทรัพย์ใหม่   182,219,263 หน่วย
            SCB    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  27,630 หุ้น
            SENA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  2,842,306 หุ้น
 18 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2561-28 ก.พ. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TMD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ก.ค.       DIMET-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.ค.       BMSCITH  XD       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ก.ค.       THMUI   XD       หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF   XD       หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. 2562-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ก.ค.       DTAC    XD       หุ้นละ 1.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLGF    XD       หุ้นละ 0.2309 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 31 ก.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

สิงหาคม 2562
 01 ส.ค.       KYE    XD       หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD       หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       AIRA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 05 ส.ค.       B     XR       1 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ส.ค. 2562)
            B     XW       3 : 1
 06 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ส.ค.       AIMIRT   XD       หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTL    XD       หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       BMSCITH  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THMUI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ส.ค.       TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. 2562-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2309 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       TSE    XT       5 : 1
 21 ส.ค.       NEP-W3   XE       1 : 1 @ 0.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 2562)
 22 ส.ค.       AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ