ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 67,277 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 17:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 67,277 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 4,906 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 8,205 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 7,023 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.76% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps.ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 7,023 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 7,023 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,181 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        22-07-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        67,276.73 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.72 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.76 %     +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.76 %     +0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง            1,884.29     +11697 %
พันธบัตรรัฐบาล          12,544.50       -9 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          46,763.85      -26 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ         1,924.58      +649 %
หุ้นกู้เอกชน            3,165.93      -56 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ