ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,505 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:29 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1-7 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่า

มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 57,505 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 7,389 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,585 ล้านบาท
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 768 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.74% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน
ภาพรวมของตลาดในวันนี้

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมในคืนนี้ ด้านกระแสเงินลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 768 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 768 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้
ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL
ของนักลงทุนต่างชาติ 178 ล้านบาท
สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        31-07-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        57,505.34 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.73 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.75 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.74 %      0.00 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00      -100 %
พันธบัตรรัฐบาล          16,741.09      +20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          37,470.98      -68 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ           60.34      -38 %
หุ้นกู้เอกชน            1,317.53      -52 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00      -100 %
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ