BPP อวดผลงาน H1/62 แข็งแกร่งหลังโรงไฟฟ้าหงสา-บีแอลซีพีเดินเครื่องได้ดี พร้อมย้ำเป้ากำลังผลิต 4,300 MW ในปี 68

ข่าวหุ้น-การเงิน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

BPP อวดผลงาน H1/62 แข็งแกร่งหลังโรงไฟฟ้าหงสา-บีแอลซีพีเดินเครื่องได้ดี พร้อมย้ำเป้ากำลังผลิต 4,300 MW ในปี 68

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งแรกปี 62 เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 3,133.71 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,394.50 ล้านบาท ด้านโรงไฟฟ้าหงสาและบีแอลซีพียังคงประสิทธิภาพในการเดินเครื่องและจ่ายไฟอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ (MW) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมายแล้ว ยังสะท้อนถึงจุดเด่นของบริษัทในการบริหารพอร์ตการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและกระแสเงินสดได้อย่างเหมาะสม

"ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ รักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟของทั้งโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ดีตามความคาดหมาย ขณะเดียวกันก็แสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ล่าสุดเราลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จีซิน (Jixin) กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ มูลค่า 189.15 ล้านหยวน หรือประมาณ 876 ล้านบาท ณ มณฑลเจียงซู ในจีน ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยจะรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3/62"นายสุธี กล่าว

นายสุธี กล่าวว่า บ้านปู เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ลงทุนธุรกิจไฟฟ้าจากไทยรายเดียวที่สามารถพัฒนาและเพิ่มกำลังผลิตในจีนได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่เรามุ่งบริหารงานและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้สำเร็จเสมอมา และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจ ในภาพรวม บริษัทเดินหน้าขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างมั่นคง โดยจากวันนี้ถึงปี 66 มีกำลังผลิตรวมถึง 2,894 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 17 จึงเชื่อว่าภายในปี 68 จะสามารถก้าวไปถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า พร้อมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 20% อย่างที่ตั้งเป้าหมาย

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 2/62 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีรายได้รวม 1,283 ล้านบาท จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน ซึ่งลดลงเล็กน้อย 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำจะเพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากการแปลงค่าสกุลเงิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ค่าเงินหยวนอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง มีรายได้รวมที่ 1,059 ล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 6 แห่ง มีรายได้รวมที่ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยและความเข้มข้นของแสงแดดที่สูงในช่วงฤดูร้อน

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสามีอัตราความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor: EAF) ที่ 86% รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1,026 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินแล้ว) ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วย EAF 100% รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 347 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินและผลบวกจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแล้ว)

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นทั้ง 5 แห่งในปีนี้ก็ได้รับผลดีจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและค่าความเข้มข้นของแสงแดดที่มากขึ้น ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 31 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มสูงขึ้น 92% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/62 บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 1,518 ล้านบาท ลดลง 6% จากไตรมาสก่อนหน้า

ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกำลังผลิตที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว รวม 2,170 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปีนี้จะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานระยะที่ 3 ในจีน กำลังผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและ ไอน้ำที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรกะวะในญี่ปุ่น กำลังผลิต 19 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างคืบหน้าถึง 71% และคาดว่าจะ COD ในช่วงปลายปีนี้ สำหรับในเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมระยะที่ 1 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง ส่วนระยะที่ 2 และ 3 กำลังผลิต 30 และ 20 เมกะวัตต์ ตามลำดับ อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้

"ประสบการณ์กว่า 20 ปี ในฐานะเอกชนรายแรกๆ ที่เริ่มลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าในแถบเอเชีย ทำให้เราเชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดการเติบโตได้ในประเทศที่มีศักยภาพอย่าง จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งต่างมีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูง นโยบายสนับสนุนพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนที่ค่อนข้างชัดเจน และความสัมพันธ์อันดีจากกลุ่มผู้นำในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การผนึกพลังร่วมกับบริษัทแม่อย่างบ้านปู ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมต่างๆ ระหว่างกันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจและสร้างโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมได้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง แข็งแกร่ง และยั่งยืน"นายสุธี กล่าว

แท็ก บ้านปู   ซีพี  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ