ก.ล.ต.ร่วม 5 หน่วยงานภาครัฐ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กม.ในตลาดทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 11:48 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 5 แห่ง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ในระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.นี้ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการความร่วมมือ ทำให้เกิดการทำงานในเชิงรุกและรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก.ล.ต.ร่วม 5 หน่วยงานภาครัฐ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กม.ในตลาดทุน

ปัจจุบันการกระทำความผิดในตลาดทุนมีความซับซ้อนมากขึ้น ก.ล.ต. จึงเห็นความสำคัญของการยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ในกระบวนการทำงานนอกจากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างถ่องแท้

ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐทั้ง 5 แห่งข้างต้น ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อการทำงานในเชิงรุกและรวดเร็ว ทั้งในด้านการรวบรวมและตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายและการป้องปรามการกระทำความผิดในตลาดทุน สำหรับในวันที่สองของการสัมมนา จะมีการเสวนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 อีกด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มเครือข่ายในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่พบว่ามีการนำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในการหลอกลวงประชาชน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ