ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 กันยายน พ.ศ. 2562 08:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

สิงหาคม 2562
09 ส.ค.-13 ก.ย. PRIME เสนอซื้อ 1,344,322,230 หุ้น หุ้นละ 0.27 บาท
27 ส.ค.-01 ต.ค. TBSP เสนอซื้อ 22,282,170 หุ้น หุ้นละ 13.80 บาท
กันยายน 2562
11 ก.ย. BANPU XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและและกำไรสะสม
BAY XD หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BDMS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KBANK XD หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LUXF XD หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIP XD หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CCET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CMAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3469 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EASTW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HUMAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAMTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPALI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WINNER จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
B52-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
12 ก.ย. BPP XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THANI XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOP XD หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TPIPP XD หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
2S จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AJ จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ARROW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GPSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GRAMMY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RJH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
S11 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUSCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
THE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TQM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TSR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ก.ย. AMATA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BJC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.362 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LALIN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MEGA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ORI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.205 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
OSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PLANB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PTTGC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCB จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCB-P จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SENA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.078426 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSTRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2428 บาท(รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TAE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPRIME ลดทุนจดทะเบียน จากหุ้นละ 9.3482 เป็นหุ้นละ 9.2861
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
14 ก.ย. EARTH-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
NEP-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
16 ก.ย. ABPIF XD หุ้นละ 0.1562 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MONTRI XD หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNPF XD หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ABPIF XN หุ้นละ 1.1508 บาท
TNPF XN หุ้นละ 0.06 บาท
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
EGCO จ่ายปันผล หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GAHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.084 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0962 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.412 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 ก.ย. IHL-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 ก.ย. MBK XD หุ้นละ 0.38 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SMART XW 5 : 1
IHL-W1 XE 1 : 1.013 @ 3.454 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 20 ก.ย. - 10 ต.ค. 2562)
CK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 ก.ย. TSI XR 1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 3 - 9 ต.ค. 2562)
EARTH ซื้อขายวันสุดท้าย -
TSE-T1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
CTARAF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0805 บาท (รอบ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GOLDPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HTC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.78 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.81 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 ก.ย. TSE-T1 XE 1 : 1 @ 2.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 30 ก.ย. - 15 ต.ค. 2562)
BBL จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
DRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KKP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
LHFG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RATCH จ่ายปันผล หุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1146 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4627 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EARTH เพิกถอนหลักทรัพย์ -
23 ก.ย. MONO-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -
24 ก.ย. MONO-W1 XE 1 : 1.015 @ 2.464 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 25 ก.ย.-16 ต.ค. 2562)
NSI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPIPP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
25 ก.ย. JMART XD หุ้นละ 0.0260824 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 4.26 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BPP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HMPRO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
26 ก.ย. TMB XT 1.39 : 1
BAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LUXF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THANI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 ก.ย. DIMET XR 1 : 1 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 18 - 22 พ.ย. 2562)
DIMET XW 1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ABPIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1562 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BANPU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและและกำไรสะสม
BDMS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KBANK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MONTRI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GSTEEL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
GSTEEL-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
ตุลาคม 2562
01 ต.ค. WORK-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
03 ต.ค. PF XR 8 : 1 @ 1.00 บาท
PF XW 4 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
MBK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.38 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
07 ต.ค. PORT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.005 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
10 ต.ค. JMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0260824 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 4.26 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 ต.ค. IHL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
17 ต.ค. TSE-T1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
18 ต.ค. MONO-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
22 ต.ค. MC XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPAC XR 3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
31 ต.ค. VI XR 1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
พฤศจิกายน 2562
04 พ.ย. CHEWA-W1 XE 1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
13 พ.ย. MC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ธันวาคม 2562
16 ธ.ค. BTS XW 10 : 1

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ