ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 25, 2019 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
CGH    นาย ทอมมี่ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/09/2562  305,290,000   0.90  ซื้อ
CGH    นาย สดาวุธ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/09/2562  305,290,000   0.90  ขาย
CHARAN  นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562      800  23.50  ซื้อ
SANKO   นาย มาซามิ คัตซูโมโต         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 24/09/2562    100,000   0.16  ขาย
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    100,000   2.96  ซื้อ
SUSCO   นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/09/2562    100,000   2.92  ซื้อ
CIG    นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    170,000   0.22  ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562     20,000   4.82  ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/09/2562     1,100   4.78  ซื้อ
TQM    นาย อำพน อ้นเอี่ยม          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 06/09/2562     10,000  50.75  ขาย
TNR    นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562     10,000   9.05  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 24/09/2562    100,000  16.30  ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
THRE   นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    800,000   0.57  ซื้อ
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    800,000   2.28  ขาย
PSH    นาง รัตนา พรมสวัสดิ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    100,000  17.20  ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562     95,600   5.16  ซื้อ
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562     10,000   9.10  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 23/09/2562    979,500  17.70  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562    979,500  17.70  ซื้อ
SKY    นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/09/2562     30,000  16.33  ขาย
AUCT   นาย สุธี สมาธิ            ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562     90,000   8.80  ซื้อ
AUCT   นาย สุธี สมาธิ            ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562    119,200   8.80  ซื้อ
ILM    นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/09/2562     50,000  18.80  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ