ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 2, 2019 07:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
CGD    นาย เบน เตชะอุบล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562  185,000,000   1.00  ซื้อ
COMAN   นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/09/2562     54,500   3.01  ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (วัชรี ศุขีวิริยะ)
GEL    นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562    189,400   0.20  ซื้อ
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/09/2562     62,600   2.96  ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/09/2562     1,000   4.08  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/09/2562     55,000   7.20  ซื้อ
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562   1,000,000    -  โอน
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 27/09/2562   1,000,000    -  รับโอน
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล)
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 30/09/2562   1,000,000  11.80  ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล)
PSTC   ด๊อกเตอร์ พระนาย กังวาลรัตน์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562   4,000,000   0.76  ซื้อ
YCI    นาย วิโรจน์ หล่อพาณิชกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562    468,065  10.00  ขาย
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/09/2562     70,000   5.16  ซื้อ
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/09/2562     10,000   7.00  ขาย
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562     20,000   7.07  ขาย
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/09/2562     10,000  10.30  ซื้อ
SKN    นาย สุพจน์ มัสยามาศ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562   4,344,000   2.10  ซื้อ
SKN    นาย สุพจน์ มัสยามาศ         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 27/09/2562   2,100,000   2.10  ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ใกล้รุ่ง มัสยามาศ)
IHL    นาย สมชาติ ลิมปานุภาพ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562    200,000   4.36  ซื้อ
EIC    นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562  772,000,000   0.04  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ