ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 15 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 16, 2019 07:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
SONIC   นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562    132,000   1.20 ซื้อ
TEAMG   นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/10/2562    158,000   2.18 ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     5,500   4.07 ซื้อ
TMW    นาย โอฬาร ศรีมงคล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562     1,000  44.50 ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 11/10/2562     45,000   5.10 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     5,000  11.50 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     15,900  11.60 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562      500  11.80 ซื้อ
TSR    นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562    260,000   1.84 ซื้อ
NOBLE   นาย ธงชัย บุศราพันธ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/10/2562   13,694,100  23.00 ขาย
NOBLE   นาย ธงชัย บุศราพันธ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562   40,296,805  22.82 ซื้อ
NOBLE   นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 10/10/2562   9,129,424  23.00 ขาย
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                      กันเกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (nCrowne)
NOBLE   นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 11/10/2562   40,296,805  22.82 ซื้อ
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                      กันเกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (nCrowne)
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/10/2562   20,500,000   0.76 ซื้อ
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 10/10/2562    200,000   2.43 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     6,800   8.85 ซื้อ
SAWAD   นาย ประยงค์ แสนนวล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562    200,000  59.25 ขาย
AH    นางสาว ซินหรู เย็บ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     80,000  15.07 ซื้อ
INSET   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/10/2562     50,000   2.68 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ