บล.กสิกรไทย ออก Call-Put DW อ้างอิง SET50 Index จ่อเทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:29 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.กสิกรไทย (KS) จะเสนอขายใบ ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant)ใช้ราย บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct lising) ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อ บล.กสิกรไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ AA(tha)โดย FITCH(Thai) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562

สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อ้างอิง ดัชนีราคา SET50 Index โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ละเอียด DW ดังนี้
DW      หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (จุด)  (DW:หุ้นอ้างอิง)
S5011C1912A  SET50 Index  50.00   1,100  0.02222 : 1   1 พ.ย.62   3 ม.ค.63
S5011P1912A  SET50 Index  50.00   1,050  0.02439 : 1   1 พ.ย.62   3 ม.ค.63

ขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50Z19 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ