MACQ ออก Call DW อ้างอิง JAS จ่อเทรด 11 พ.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 12:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing) บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้

MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) อ้างอิง บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)
โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (บาท : จุด)
JAS28C2002B   JAS     66.00   6.25   2.82 : 1    11 พ.ย.62   13 ก.พ.63

ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A-(tha) โดย Fitch เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ