ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 08:34 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562
06 ธ.ค. TMB หลักทรัพย์เพิ่มทุน 25,113,805,279 หุ้น
AIMCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AIMIRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
APCS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
INSET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 ธ.ค. MONTRI เพิกถอนหลักทรัพย์ -
NCL-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
09 ธ.ค. BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BSBM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MGT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ROJNA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WHABT ลดทุนจดทะเบียน จากหุ้นละ 9.5887 บาท เป็นหุ้นละ 9.5697 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
11 ธ.ค. GVREIT XD หุ้นละ 0.2193 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JAS XD หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TPIPL XD หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
AIMCG เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อเดิม: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
AIM Commercial Growth Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อใหม่: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 ธ.ค. ABFTH XD หุ้นละ 29.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AOT XD หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GOLD XD หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHSC XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
OISHI XD หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
QHPF XD หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPIPP XD หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ASIA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BOFFICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BROOK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
EPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SUPER จ่ายปันผล หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ธ.ค. AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BRRGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14846 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BTSGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2312 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3624 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PREB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TMB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 ธ.ค. BTS XW 10 : 1
17 ธ.ค. BCPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 ธ.ค. WHART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 ธ.ค. CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2085 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CTARAF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0835 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EGATIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TFFIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TNH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.431 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 ธ.ค. HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LRH จ่ายปันผล หุ้นละ 9.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 ธ.ค. MILL-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
23 ธ.ค. HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0965 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 ธ.ค. FPT XD หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
25 ธ.ค. ABFTH จ่ายปันผล หุ้นละ 29.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GVREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2193 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0285 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 ธ.ค. TPIPL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27 ธ.ค. TPIPP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
30 ธ.ค. LHSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
มกราคม 2563
03 ม.ค. RWI XW 2 : 1
24 ม.ค. NUSA-W3 XE 1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ก.พ. 2563)
28 ม.ค. TSC XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
29 ม.ค. YCI XR 1 : 2 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563)
30 ม.ค. UV XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
กุมภาพันธ์ 2563
06 ก.พ. IRC XD หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KTIS XD หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
AOT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 ก.พ. FPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ก.พ. METCO XD หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 ก.พ. GOLD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UV จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 ก.พ. KTIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 ก.พ. IRC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ