ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 12, 2020 08:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ธันวาคม 2562
 13 ธ.ค.-18 ก.พ.   SPORT   เสนอซื้อ     305,139,946 หุ้น หุ้นละ 0.17 บาท

มกราคม 2563
 02 ม.ค.-05 มี.ค.   CNS    เสนอซื้อ     305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท

กุมภาพันธ์ 2563
 12 ก.พ.       CPNCG   XD       หุ้นละ 0.2005 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    XD       หุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF   XD       หุ้นละ 0.2569 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    XD       หุ้นละ 0.2107 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIRIP   XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ERWPF   XN       หุ้นละ 0.1304 บาท
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 13 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTTEP   XD       หุ้นละ 3.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            M-PAT   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 9.90 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 14 ก.พ.       1DIV   XD       หุ้นละ 0.24 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GCAP   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX   XD       หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HYDRO   XR       5 : 1 @ 0.29 (จองซื้อ 9-13 มี.ค. 2563)
            GOLD   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TLGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ก.พ.       JASIF   XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NEX    XR       4 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 11 - 17 มี.ค. 2563)
 18 ก.พ.       RAM    XD       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

UKEM-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย -

 19 ก.พ.       ADVANC  XD       หุ้นละ 3.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UKEM-W2  XE       1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 2563)

NUSA-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 20 ก.พ.       MC    XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ก.พ.       KTIS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.พ.       STAR-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.พ.       FTREIT  XD       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.พ.       INTUCH  XD       หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THCOM   XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.164 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       PICO   XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PM    XD       หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            1DIV   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.24 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

มีนาคม 2563
 02 มี.ค.       SVI-W3  XE       1 : 1.5098 @ 2.9408 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 10 - 25 มี.ค. 2563)
 03 มี.ค.       CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2005 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2569 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2107 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 04 มี.ค.       KSL    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            T     XR       10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 มี.ค.       WHA-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 11 มี.ค.       FTREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 มี.ค.       UKEM-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 19 มี.ค.       MACO   XD       หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 มี.ค.       KSL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PICO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 มี.ค.       TAPAC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เมษายน 2563
 02 เม.ย.       IRCP   XR       5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)
 03 เม.ย.       COTTO   XD       หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 เม.ย.       GCAP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 เม.ย.       KBANK   XD       หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCC    XD       หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 เม.ย.       PTTEP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 16 เม.ย.       KTC    XD       หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 เม.ย.       JAS    XD       -
 21 เม.ย.       THCOM   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 22 เม.ย.       ADVANC  จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 เม.ย.       COTTO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INTUCH  จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 เม.ย.       DTAC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.61 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 27 เม.ย.       SCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 เม.ย.       KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤษภาคม 2563
 11 พ.ค.       PM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 พ.ค.       JAS    จ่ายปันผล     -
 15 พ.ค.       MACO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ