(เพิ่มเติม) 13 บลจ.เตรียมเปิดขายกองทุน SSF พร้อมกันวันแรก 1 เม.ย.เน้นลงทุนหุ้นไทย คาดหวังมีเงินลงทุนราว 6 หมื่นลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 30, 2020 17:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) โดยเฉพาะวงเงินพิเศษ มีกำหนดระยะเวลาลงทุน 3 เดือน คือ ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63

บลจ.ได้เตรียมความพร้อมที่จะเริ่มเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ 13 บลจ.ในวันแรก คือ วันที่ 1 เม.ย.63 เพื่อให้เกิดการรวมพลังของเม็ดเงินจากการระดมทุนพร้อม ๆ กัน ช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นกิจการหลักสำคัญของประเทศที่ส่งผลให้บริษัทอีกจำนวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันสามารถประกอบกิจการไปได้ ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยยังคงอยู่ในระดับที่ดีและราคาได้ปรับตัวลงมามากแล้ว จึงถือเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีของผู้สนใจที่จะออมเงินระยะยาว

"กองทุน SSF จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ในช่วงแรก บลจ. จะเน้นเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ ซึ่งจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย พร้อมกันจำนวน 13 บลจ. หลังจากนั้นจะเสนอขายเพิ่มเติมตามมาอีก 6 บลจ. ตามลำดับ"นายวศิน กล่าว

นายวศิน กล่วาว่า 13 บลจ.ที่จะเสนอขายกองทุน SSF พร้อมกันในวันที่ 1 เม.ย.63 จะมีจำนวนรวม 20 กองทุน คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาประมาณ 6 หมื่นล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นกิจการหลักสำคัญของประเทศที่ส่งผลให้บริษัทอีกจำนวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันสามารถประกอบกิจการไปได้

ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยยังคงอยู่ในระดับที่ดีและราคาได้ปรับตัวลงมามากแล้ว จึงถือเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีของผู้สนใจที่จะออมเงินระยะยาว โดยคาดว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มแรงซื้อให้กับตลาดหุ้นไทย เนื่องจากมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะส่งผลต่อดัชนีหุ้นไทยมากน้อยเพียงใด

สำหรับ 13 บลจ. ที่พร้อมเสนอขายกองทุน SSF extra ประกอบด้วย บลจ.กรุงไทย (KTAM) โดยจะออกกองทุนจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ และกองทุนเปิดกรุงไทยก่อการดี เพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษ เสนอขายตั้งแต่วันที่ 1-8 เม.ย.63

บลจ.กรุงศรี ออกกองทุนรวม KFS100SSFX ลงทุนเพื่อนาคต พร้อมสิทธิลดภาษีกับหุ้น SET100 เสนอขายตั้งแต่วันที่ 1-8 เม.ย.63

บลจ.กสิกรไทย (KAsset) ออกกองทุน K SUPERSTARY SUPER SAVINGS FUND EXTRA ลงทุนหุ้นไทยชั้นนำ เสนอขายระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63

บลจ.ทิสโก้ (TISCOAM) ออกกองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (TEGSSE) เสนอขายวันที่ 1-15 เม.ย.63 ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมั่นคง และมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจ

บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) ออกกองทุน 3 กองทุน Super Savings พิเศษ SCBEQ-SSFX ลงทุนเชิงรุก คัดสรรหุ้นที่ดีที่สุด, SCBSET-SSFX ลงทุนหุ้นไทยทั้งตลาดตามดัชนี SET และ SCB70-SSFX ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เสนอขายตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63

บลจ.ธนชาต ออกกองทุนอีสท์สปริง T-ES-EQDSSFX กองทุนเปิดธนชาต หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ เสนอขายวันที่ 1-8 เม.ย.63

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ออกกองทุน BEQSSF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม เสนอขายวันที่ 1-8 เม.ย.63

บลจ.พรินซิเพิล ออกกองทุนเพื่อการออม จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม (PRINCIPAL SET5OSSF) เปิดเสนอขายวันที่ 1-10 เม.ย.63, กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL TDIF-SSF) เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป

บลจ.ภัทร (PHATRA) ออกกองทุน PHATRA SET 50 ESG-SSFX ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เสนอขายวันที่ 1-8 เม.ย.63

บลจ.ยูโอบี (UOBAM) ออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม : UOBEQ-SSF และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ : UOBEQ-SSFX เสนอขายครั้งแรก 1- 8 เม.ย.63

บลจ.แอล เอช ฟันด์ (LHFUND) ออกกองทุนกองทุนเปิด แอล เอ สมาร์ท เพื่อการออม LH SMART SUPER SAVINGS FUND (LHSMARTDSSF) เสนอขาย 1-15 เม.ย.63

บลจ.วรรณ (ONEAM) ออกกองทุนเปิด วรรณ เพื่อการออม ONE SUPER SAVINGS FUND (ONE-SSF) กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เสนอขาย 7 เม.ย.63

บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ออกกองทุน Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund

นายวศิน กล่าวว่า ล่าสุดมีเพิ่มอีกจำนวน 2 กองทุน คือ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) พร้อมออกกองทุน SSF จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQS) และกองทุนรวมผสม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTFS) เสนอขาย 1-15 เม.ย.63

และบลจ.แอสเซท พลัส ออกกองทุน ASP-SME-MSSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอลแอนด์มิดแคป อิควิตี้ เพื่อการออม เสนอขาย 1-17 เม.ย.63


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ