ตลท.ปลด NP และขึ้น NR หุ้น IFEC เช้านี้ หลังตั้งกก.ตรวจสอบครบ-ผู้สอบบัญชีลุยงานย้อนหลัง 4 ปีรวด

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 21, 2020 11:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย NP หุ้นบมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) และขึ้นเครื่องหมาย NR ตั้งแต่การซื้อขายหุ้นรอบเช้าวันนี้ (21 เม.ย.) เนื่องจากบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (กรณฉุกเฉิน) วันที่ 20 เม.ย. มีมติแต่งตั้งนายอดุล ขาวละออ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.เป็นต้นไป

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัท IFEC รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 เม.ย.63 ประกาศให้นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5996 และ/หรือ นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11821 แห่งบริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ถึงปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2560 ถึงปี 2653 (รวม 4 ปี) รวมเป็นจำนวนเงิน 48,300,000 บาท

ที่ผ่านมาบริษัทเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในการสรรหาทีมผู้สอบบัญชีที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองจาก ตลท.เข้ามาร่วมงาน การที่บริษัทสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีได้ภายในกำหนดวันที่ 30 เม.ย.63 จะส่งผลให้บริษัทหลุดพ้นจากสถานะการเข้าข่ายพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้มติทั้งสองข้างต้นจะถูกนำรวมไปเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ด้วย หากแต่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ระบาดอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทำให้บริษัทยังไม่สามารถจัดการประชุมฯได้ตามกำหนดเวลา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงจะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่เหมาะสมใหม่ เมื่อสถานการณ์ของโรคระบาด ในประเทศเริ่มคลี่คลายลงและสมควรต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งทางบริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ