สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 5 พ.ค.63

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 5, 2020 08:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น           ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
5 พ.ค.63   ASIAN          0.20 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   BGC          0.142 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   FPI          0.045 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   ICHI          0.35 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   ILM           0.46 บาท   เงินสด        1 เม.ย.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   KUN           0.02 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   KUN            25 : 1    หุ้น        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   LRH           3.00 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   LST           0.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   MM           0.058 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   NYT           0.50 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   RPH           0.07 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   S           0.045 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   SMIT          0.20 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   SWC           0.25 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPCH          0.123 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPOLY        0.06881 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   UPOIC         0.025 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   VNT           1.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   AI           0.12 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   BSM           0.01 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   CI          0.0155 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   COLOR          0.04 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   HUMAN          0.06 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   LH           0.40 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   MOONG          0.26 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   OSP           0.65 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   THREL          0.13 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62       -       -
7 พ.ค.63   TWPC          0.134 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   WP           0.05 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   APCS          0.06 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   COM7          0.60 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   COM7          0.20 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63   ปันผลพิเศษ
8 พ.ค.63   ECF          0.0167 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   JWD           0.25 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   MODERN         0.12 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   NPK           0.20 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SEAFCO         0.11 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SSSC          0.165 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SST       0.0111111111 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SST            10 : 1    หุ้น            กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TC           0.12 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TC           0.12 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   VIBHA         0.045 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   WHA          0.0535 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  ANAN         0.0265 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  CHO          0.021 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  COMAN          0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  FMT          1.625 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  KAMART         0.07 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  SENA        0.171637 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  SYNTEC         0.05 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   29 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  TRT           0.12 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63  TRU           0.12 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63  AP           0.40 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63  NEW           0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63  PPF          0.1750 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 มี.ค.63   1 มิ.ย.63       -
12 พ.ค.63  SIRIP          0.14 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   1 มิ.ย.63       -
12 พ.ค.63  SPA           0.03 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63  SPA            2 : 1    หุ้น        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63  AEONTS         2.55 บาท   เงินสด       1 ก.ย.62-29 ก.พ.63   20 ก.ค.63       -
13 พ.ค.63  CHAYO       0.0037037 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63  CHAYO           15 : 1    หุ้น            กำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
15 พ.ค.63  ENGY          0.15 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   29 พ.ค.63       -
18 พ.ค.63  NOBLE          2.20 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
19 พ.ค.63  HFT           0.13 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   10 มิ.ย.63       -
22 พ.ค.63  PF      0.011111111160 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 มิ.ย.63       -
22 พ.ค.63  PF            10 : 1    หุ้น        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 มิ.ย.63       -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ