PAP คาด Q1/63 รับกระทบจากโควิด-19 ชูกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุนผู้รับเหมา

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 5, 2020 18:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2563 นี้ แม้ว่าในไตรมาส 1/2563 จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องปิดทำการในบางพื้นที่ ประกอบกับการขนส่งสินค้าทำได้ยากลำบากเพราะอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ยังดำเนินต่อไปได้ แม้จะได้รับผลกระทบทางด้านการคมนาคมขนส่ง และการขาดแคลนแรงงานบ้าง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ และสามารถช่วยสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่มงานโครงการ

สำหรับกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทยังคงเน้นเรื่องพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเน้นการให้บริการเสริมด้านการแปรรูปเหล็ก (Steel Service) เช่น การตัด ดัดโค้ง ชุบ เคลือบสี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิตอยู่แล้ว ทั้งนี้บริการเสริมเหล่านี้จะช่วยลดภาระของผู้รับเหมา ทั้งในด้านต้นทุน และสถานที่ ตลอดจนประหยัดเวลาในการติดตั้งที่หน้างาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ PAP กล่าวว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท สำหรับ 660,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 178,200,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

PAP จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งสูงกว่านโยบายที่ประกาศจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น และการจ่ายปันผลครั้งนี้สูงกว่า ปี 2561 ซึ่งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของผลกำไรจากการดำเนินงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ