TWC ยกเลิกแผนซื้อหุ้นเพิ่มทุน LRH เหตุเจ้าหนี้ไม่ให้กู้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 23, 2007 09:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          บมจ.ไทยวา(TWC) เปิดเผยว่า บริษัทไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บมจ.ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (LRH) เนื่องจากไม่สามารถทำความตกลงในเงื่อนไขการกู้ได้ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเหลือเพียงพอ
ก่อนหน้านี้ บริษัทแจ้งว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ LRH โดยได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้ทางการเงินบางรายของบริษัทฯ ว่าสนใจจะให้บริษัทฯ กู้เงินจำนวนรวมไม่เกิน 441.71 ล้านบาท แต่เมื่อขอความชัดเจน และขอให้ผู้จะให้กู้ออกหนังสือเป็นคำเสนอให้เงินกู้อย่างเป็นทางการ ปรากฎว่ารวมวงเงินตามคำเสนอให้เงินกู้มีเพียง 254.14 ล้านบาท
ต่อมา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ และผู้จะให้กู้ฯ ได้เข้าประชุมร่วมกัน จากการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้พบว่ามีเงื่อนไขสำคัญที่ผู้จะให้กู้ต้องการให้บริษัทฯ นำหุ้นเพิ่มทุนของ LRH เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันตามสัญญาจำนำเดิม ซึ่งเป็นสัญญาที่บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาทอยู่กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถึงความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาดังกล่าว ตามคดีหมายเลขดำที่ 6249/2550 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นการกระทบต่อข้อต่อสู้ในทางคดีของบริษัทฯ ให้ได้รับความเสียหาย
และอีกประการหนึ่งผู้จะให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าเงินกู้ใหม่จะต้องนำหุ้นที่ได้มาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดไปจำนำกับ
เจ้าหนี้ทางการเงินโดยไม่สามารถปลดหรือไถ่ถอนหรือทำให้ภาระจำนำระงับสิ้นไป แม้บริษัทฯ จะได้ชำระหนี้เงินกู้ใหม่ ซึ่งมีทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้จะให้กู้ครบถ้วนแล้วก็ตาม อันเป็นการก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทฯ เกินกว่าจำนวนสินเชื่อที่พึงได้รับ และยังเป็นการกระทำที่ให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังนั้น หากทำตามความประสงค์ของผู้จะให้กู้ อาจเกิดความเสียหายต่อผู้กระทำการแทนบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวได้ ทั้งนี้ผู้จะให้กู้จะไม่ยินยอมให้กู้หากบริษัทฯ ไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ