ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ก.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 9, 2020 07:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/07/2563    200,000  13.55 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRUBB  นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     72,000   1.92 ขาย
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/07/2563     5,100   2.06 ซื้อ
MEGA   นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     16,000  37.75 ขาย
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/07/2563    580,000   1.62 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     6,900   3.57 ซื้อ
RJH   นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/07/2563     1,900  21.50 ขาย
STGT   นาย เฉลิมชัย หน่อสกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     69,600  68.75 ขาย
STGT   นาย ชี ปิง เฉีย           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     5,000  80.00 ขาย
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/07/2563     3,000  67.38 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาวอังสนา บุณโยภาส)
STGT   นาย อาศรม อักษรนำ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     82,000  69.35 ขาย
STA   นาย รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/07/2563     72,600  29.50 ขาย
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563    280,000  16.26 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563     50,000   3.70 ซื้อ
ATP30  นางสาว นิชานันท์ รัตนเกตุ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/07/2563    100,000   0.81 ซื้อ
S11   นางสาว จีระนัย พรหมทอง       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/07/2563     1,179   5.30 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ