ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 15, 2020 08:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

พฤษภาคม 2563
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ      101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท

มิถุนายน 2563
 15 มิ.ย.-20 ก.ค.   FMT    เสนอซื้อ      27,719,720 หุ้น หุ้นละ 10.59 บาท

กรกฎาคม 2563
 15 ก.ค.       ASN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            QTC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 17 ก.ค.       SIAM    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

STHAI เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นใหม่

เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง

            ILM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            W-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ค.       W     XR        1 : 0.30 @ 0.12 บาท (จองซื้อ 10 - 21 ส.ค. 2563)
            BM-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 22 ก.ค.       BM-W1   XE        1 : 1 @ 4.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 30 ก.ค. - 13 ส.ค. 2563)
 23 ก.ค.       TLGF    XD        หุ้นละ 0.1268 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    XD        หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLAR   XR        2 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ส.ค. 2563)
            ITEL    XW        4 : 1
            BOFFICE  XB        1 : 0.4319
            QHPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SELIC   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 24 ก.ค.       ZEN    XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 ก.ค.       BTS    XD        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STANLY   จ่ายปันผล      หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       KYE    XD        หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ก.ค.       TMW    XD        หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEC    XR        0.40 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 24 - 28 ส.ค. 2563)
            AEC    XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

สิงหาคม 2563
 03 ส.ค.       NEWS    XR        7 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2563)
 04 ส.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ส.ค.       SUPER-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            DOHOME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 06 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAWAD   XD        หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MINT    XW        22 : 1
            SUPER-W4  XE        1 : 1 @ 2.49 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 7 - 30 ส.ค. 2563)
 07 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       RP     XD        หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            LHK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       PDJ    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ส.ค.       NC     XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ALL    XW        4 : 1
 14 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLGF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1268 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BM-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 17 ส.ค.       SAWAD   XW        25 : 1
            BLAND   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 ส.ค.       SKY    XD        หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 19 ส.ค.       PLE    XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ส.ค.       CWT    XW        10 : 1
            PTL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ส.ค.       RP     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SAWAD   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

กันยายน 2563
 01 ก.ย.       ORI    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

SUPER-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 09 ก.ย.       ZEN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ก.ย.       PLE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.ย.       ORI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ตุลาคม 2563
 09 ต.ค.       SKY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 15 ต.ค.       NBC    XR        5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 12 - 18 พ.ย. 2563)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ