ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 ก.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 24, 2020 07:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 22/07/2563   20,000,000    - รับโอน
ECL    นาย ปรีชา วีระพงษ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 22/07/2563   20,000,000    - โอน
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563    100,000   3.86 ขาย
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 07/07/2563    200,000   3.19 ซื้อ
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 08/07/2563     89,000   3.20 ซื้อ
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/07/2563    200,000   4.56 ขาย
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563    242,000   5.42 ขาย
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 20/07/2563    379,000   3.99 ซื้อ
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 22/07/2563    100,700   6.00 ขาย
NEX    นาย กิตธนันท์ รักกสิกร         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 22/07/2563     20,000   4.62 ซื้อ
NEX    นาย ยุทธวีร อัชวังกูล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563     22,000   5.45 ขาย
NEX    นาย ยุทธวีร อัชวังกูล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563     22,000   5.45 ขาย
NEX    นาย ยุทธวีร อัชวังกูล         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 20/07/2563     8,800   4.12 ขาย
NEX    นาย ยุทธวีร อัชวังกูล         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 20/07/2563     8,800   4.12 ขาย
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 22/07/2563     42,800   1.60 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
UKEM   นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563   46,725,000   0.69 โอน
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/07/2563   46,725,000   0.69 รับโอน
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 22/07/2563    500,000   3.90 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ