ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 31, 2020 08:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 2563
 23 ก.ค.-28 ก.ย.   MFEC    เสนอซื้อ      106,390,307 หุ้น หุ้นละ 5.00 บาท

กรกฎาคม 2563
 31 ก.ค.       TMW    XD        หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEC    XR        0.40 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 24 - 28 ส.ค. 2563)
            AEC    XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            BJC    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   60,600 หุ้น
            AGE    เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

สิงหาคม 2563
 03 ส.ค.       NEWS    XR        7 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2563)
 04 ส.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MORE    XW        12 : 1
            SIAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ส.ค.       SUPER-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            DOHOME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 06 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAWAD   XD        หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GULF    XR        10 : 1 @ 30.00 บาท (จองซื้อ 14 - 18 ก.ย. 2563)
            MINT    XW        22 : 1
            SUPER-W4  XE        1 : 1 @ 2.49 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 7 - 30 ส.ค. 2563)
 07 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            W     XR        1 : 0.30 @ 0.12 บาท (จองซื้อ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2563)
 10 ส.ค.       RP     XD        หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            WHART   XD        หุ้นละ 0.1780 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT   XN        หุ้นละ 0.02 บาท
            WHART   XN        หุ้นละ 0.0135 บาท
            LHK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       DREIT   XD        หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCAP    XD        หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   XD        หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ส.ค.       NC     XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTTEP   XD        หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RAM    XD        หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCC    XD        หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ALL    XW        4 : 1
 14 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DTAC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.87 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLGF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1268 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BM-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 17 ส.ค.       SAWAD   XW        25 : 1
            BLAND   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 ส.ค.       SKY    XD        หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 19 ส.ค.       PLE    XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       RAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 27 ส.ค.       CWT    XW        10 : 1
            PTL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCAP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1780 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ส.ค.       DREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTTEP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RP     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SAWAD   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

กันยายน 2563
 01 ก.ย.       ORI    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

SUPER-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 09 ก.ย.       ZEN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ก.ย.       PLE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ก.ย.       TSF    XR        1 : 2 @ 0.02 บาท
 18 ก.ย.       AMATA   XR        12.8554217 : 1 (จองซื้อ 9 - 16 ต.ค. 2563)
 25 ก.ย.       ORI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ตุลาคม 2563
 09 ต.ค.       SKY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 15 ต.ค.       NBC    XR        5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 12 - 18 พ.ย. 2563)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ