รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 4, 2020 07:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

  หลักทรัพย์      ปริมาณหุ้นที่    มูลค่าการ   %ปริมาณการขายชอร์ต
            ขายชอร์ต    ขายชอร์ต  เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
              (หุ้น)     (บาท)  แบบ Auto Matching
  STEC        400,000   5,960,000    9.80%
  BPP         309,200   4,652,580    8.59%
  VGI         750,200   4,863,780    5.92%
  TOA         43,900   1,716,600    5.61%
  HMPRO       1,282,400  19,577,270    5.40%
  ERW         500,000   1,664,000    4.63%
  KSL         100,000    204,000    4.59%
  SHR         100,000    199,000    4.33%
  COM7        363,000  14,259,750    3.73%
  E1VFVN3001      30,994    531,523    3.61%
  KTC         355,700  10,668,950    3.50%
  KBANK-R       632,400  51,109,700    3.35%
  CKP        1,918,700  10,157,680    3.31%
  PTTGC-R       405,000  19,036,250    3.20%
  BA          50,000    280,000    3.11%
  PTTEP        341,600  30,600,875    3.04%
  TTW         89,900   1,195,740    2.89%
  MAJOR        35,200    499,840    2.82%
  TQM         20,000   2,690,000    2.66%
  GLOBAL      1,241,400  24,173,800    2.53%
  CPALL        480,600  32,885,625    2.41%
  KTB         581,500   5,721,505    2.40%
  PSH         32,000    358,400    2.40%
  GULF        600,200  20,106,650    2.33%
  AU          20,000    171,000    2.29%
  PTT         655,700  25,439,625    1.87%
  IRPC        554,500   1,397,376    1.86%
  TU         162,800   2,173,630    1.86%
  SCB         170,700  11,289,925    1.83%
  AEONTS        6,700    712,200    1.76%
  KBANK        325,800  26,501,275    1.73%
  GPSC        185,600  12,447,600    1.58%
  AOT         780,100  38,617,725    1.44%
  AOT-R        747,000  36,973,425    1.38%
  AAV         462,300    849,558    1.29%
  RATCH        40,000   2,370,000    1.24%
  BBL         116,000  11,486,625    1.20%
  WHA        1,250,700   4,089,586    1.20%
  CENTEL-R       40,000    904,000    1.19%
  AWC         830,000   3,206,200    1.15%
  CPF-R        234,600   7,859,100    1.06%
  TCAP         41,600   1,441,175    1.05%
  HANA        143,900   5,238,700    1.04%
  BTS         225,900   2,340,660    0.92%
  STPI         10,000    42,000    0.90%
  CRC         130,000   3,740,000    0.84%
  CK          18,000    331,200    0.81%
  TRUE        331,900   1,105,750    0.79%
  BH          6,000    681,000    0.78%
  ADVANC        25,500   4,692,200    0.77%
  RS         100,000   1,850,000    0.77%
  TASCO        145,000   4,140,000    0.75%
  CBG         81,500  10,193,500    0.72%
  KCE         208,300   5,886,025    0.59%
  TISCO        18,600   1,199,800    0.59%
  BTS-R        141,400   1,456,420    0.58%
  DELTA        69,700   8,121,950    0.58%
  EA-R        100,000   4,737,500    0.58%
  BAFS         3,300    67,540    0.55%
  MTC         68,000   3,340,000    0.55%
  KTB-R        130,500   1,277,605    0.54%
  TKN         150,000   1,337,500    0.53%
  IVL         183,400   4,550,980    0.52%
  CPN         46,200   2,183,100    0.48%
  KKP         15,600    603,825    0.48%
  SUPER       1,800,000   1,638,000    0.48%
  PTG         123,000   2,326,200    0.43%
  BJC         20,800    759,400    0.39%
  GUNKUL        90,000    239,400    0.38%
  PTTGC        47,900   2,232,025    0.38%
  LH          47,800    352,220    0.36%
  BANPU        68,700    374,935    0.34%
  SGP          6,000    53,500    0.33%
  AP          30,000    186,000    0.32%
  TOP         28,500   1,175,625    0.31%
  CENTEL        10,000    229,000    0.30%
  EA          51,800   2,466,700    0.30%
  STA         100,000   2,600,000    0.29%
  BEM         60,000    529,500    0.27%
  BCP-R         2,500    48,250    0.22%
  SCB-R        18,000   1,203,075    0.19%
  CPF         36,100   1,209,250    0.16%
  QH          30,400    64,904    0.13%
  CHG         62,000    146,960    0.11%
  GLOBAL-R       50,000    990,000    0.10%
  SCC          2,500    946,000    0.10%
  HMPRO-R       19,300    295,290    0.08%
  BLA           600     9,820    0.06%
  TMB         90,000    84,900    0.06%
  BDMS         5,000    110,000    0.04%
  MINT         8,000    144,800    0.04%
  BGRIM         2,000    97,700    0.02%
  TPIPP         2,000     8,088    0.02%
  DTAC          400    14,800    0.01%
  LPN          5,000    24,500    0.01%
  JAS          1,200     4,104    0.00%

หมายเหตุ:
 • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
 • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ