ก.ล.ต. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 63 เพิ่มเป็น 91.79%

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 28, 2020 18:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานก.ล.ต. เข้ารับการประเมินเป็นปีที่ 2 ซึ่งใช้ข้อมูลในช่วงกลางปี 2562 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดย ก.ล.ต. ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมที่ดีขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 91.79 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 89.99

ทั้งนี้ การประเมินในปีนี้ได้รับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากการยกระดับการทำงานใน 2 ด้านสำคัญ คือ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.15 (จากเดิมร้อยละ 79.20) และด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ได้คะแนนร้อยละ 95.24 (จากเดิมร้อยละ 88.70)

"คะแนนการประเมินของ ก.ล.ต. ปีนี้ที่ได้ร้อยละ 91.79 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นปีนี้เป็นผลมาจากความตั้งใจในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ของปีที่แล้ว ในการนี้ ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็น สำนักงาน ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"นางสาวรื่นวดี กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ