ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ก.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 29, 2020 07:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
BLA    หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     57,800   17.30 ซื้อ
BKI    นาย ชัย โสภณพนิช           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     40,000  282.00 ขาย
GULF   นาง รวีพร คูหิรัญ           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 24/09/2563     1,727   30.00 ซื้อ
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563    300,000   2.50 ขาย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563   1,500,000   2.38 ขาย
COMAN   นาย อุทัย วงเวียน           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     2,800   2.42 ขาย
CPF    นาย ศุภชัย เจียรวนนท์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 25/09/2563     3,000   27.49 ซื้อ
                      (นาง บุษดี เจียรวนนท์)
SUN    นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     50,000   2.74 ซื้อ
CPN    นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 24/09/2563     40,000   41.75 ซื้อ
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563    100,000   0.84 ขาย
PLANET  นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     50,000   1.37 ขาย
MTC    นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     3,300   51.50 ซื้อ
MINT   นาย โกศิน ฉันธิกุล           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     32,000   20.30 ขาย
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     10,000   22.25 ขาย
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     1,300   22.50 ขาย
SITHAI  นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     23,500   0.52 ซื้อ
SSP    นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563    210,000   7.00 ซื้อ
IVL    นาย ระเฑียร ศรีมงคล         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     50,000   21.10 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     70,000   3.70 ซื้อ
M     นาง ยุพิน ธีระโกเมน          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563  164,087,977     - โอน
APP    นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     17,000   2.64 ขาย
APP    นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 25/09/2563     30,000   2.66 ขาย
HANA   นาย วิงเกิง เชาว์           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/09/2563     20,000   45.00 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ