GCAP ปรับแผนนำ AI-Data คัดคุณภาพลูกหนี้หวังคุม NPL ปีนี้ไม่เกิน 5%

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 5, 2020 15:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการและผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยว่า บริษัทปรับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจและสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว โดยนำ AI และ DATA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อดูแลคุณภาพลูกหนี้ พร้อมทั้งควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปีนี้ไม่เกินระดับ 5% ขณะที่วางเป้าลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการในงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 253.83 ล้านบาท ลดลง 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการลดลงของรายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อลดลงในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในส่วนของกำไรสุทธิมีจำนวน 9.45 ล้านบาท ลดลง 77.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ให้กับบริษัทอื่นโดยตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 8.56 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง 0.35 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท

สำหรับการขาดทุนจากการด้อยค่าเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริษัทประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามแนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยในปีนี้ บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) มาปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐาน

นายสเปญ กล่าวอีกว่า เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพธุรกิจการปล่อยสินเชื่อของบริษัทจึงต้องพิจารณาในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากในงบรวมไตรมาสนี้ มีการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าที่ยังไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ เข้ามาแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบรวมเพิ่มเติม

"ช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดการจัดเก็บค่างวดบางส่วน นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการทำงาน ในส่วนของการบริหารจัดเก็บหนี้ และเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงาน โดยบริษัทได้มีการทดลองและประเมินผล พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น"นายสเปญ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ