ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 9, 2020 07:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 02/11/2563   23,896,000     - โอน
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 02/11/2563   24,000,000     - โอน
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 02/11/2563  133,423,000     - โอน
                      (นางชลิดา เตชะอุบล)
DIMET   นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 06/11/2563    400,000   0.10 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 05/11/2563     4,100   2.90 ซื้อ
PLE    นาย เสวก ศรีสุชาต          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 06/11/2563   1,000,000   0.71 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ